Tilskud fra jobcenteret til voksenlærlinge

3. januar 2013

Præmie- og bonusordningen for voksenlærlinge blev afskaffet pr. 1. januar 2013. Det er dog stadig i mange tilfælde muligt at få tilskud til voksenlærlinge via jobcenteret.

Virksomheder kan få tilskud til voksenlærlinge inden for fagområder med gode beskæftigelsesmuligheder og på områder med mangel på arbejdskraft.

Der kan ydes tilskud til arbejdsgivere, når den person, der indgås uddannelsesaftale med, ikke i forvejen har en erhvervsuddannelse eller derover. Der kan desuden ydes tilskud til personer, der har en forældet uddannelse eller har været ledige i mindst 6 eller 9 måneder afhængig af personens alder.

Yderligere oplysninger:

  • Lærlingen skal være fyldt 25 år på det tidspunkt, uddannelsen påbegyndes
  • Tilskudssatsen er 30 kr. i timen
  • Tilskudsperioden er 2 år - dog op til 4 år for unge mellem 25 og 29 år, som kommer fra ledighed
  • Uddannelsen skal stå på voksenlærlingelisten for tilskud til voksenlærlinge på det tidspunkt, uddannelsesaftalen indgås


Denne form for tilskud er underlagt EU's de minimis regler.

>Oversigt over uddannelser med tilskud i de forskellige regioner.

Listen er gældende frem til den 30. juni 2013.

-TUR

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook twitter