Nye rammer for erhvervsakademiuddannelserne

20. juni 2013

Den 4. juni blev der indgået et bredt forlig i Folketinget med fokus på at styrke erhvervsakademiuddannelserne.

Regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti er nu blevet enige om en revision af lovgivningen for erhvervsakademierne, der skal sikre:

  • En stærk og selvstændig erhvervsakademisektor.
  • En styrkelse af erhvervsakademiernes profil som praksisnære uddannelses- og vidensinstitutioner.

Ændringerne sker som opfølgning på en evaluering af erhvervsakademistrukturen, som blev offentliggjort i maj 2013. Niels Henning Holm Jørgensen, der er næstformand i TUR og chefkonsulent i DI, er meget positivt stemt over for de nye rammer:

- DI hilser aftalen velkommen. Vi har i høj grad brug for, at adgangen til videregående uddannelse bliver styrket for dem, der har en erhvervsuddannelse. Der er voksende behov for medarbejdere med videregående, erhvervsrettet uddannelse, og det styrker adgangen til vores erhvervsuddannelse, at vi kan sige til de unge og deres forældre: Begynd trygt på en erhvervsuddannelse - det er muligt at bygge over med videregående uddannelse, understreger Niels Henning Holm Jørgensen.

Med aftalen foreslår regeringen og partierne følgende initiativer og ændringer i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser og i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser:

  • Erhvervsakademierne får ret til et selvstændigt udbud af tekniske og merkantile professionsbacheloruddannelser
  • Nye krav til bestyrelsessammensætninger
  • Uddannelsesudvalg skal styrke arbejdsmarkedstilknytningen
  • Skærpet fokus på erhvervsakademiernes omsætning af praksisnær viden ind i uddannelserne og ud i virksomhederne
  • Kvalitetssikring af bæredygtige erhvervsakademier.

Læs mere om aftalen hos Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser - klik her.

-TUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook twitter