Regler om jobrotation forventes ændret

26. juni 2013

Regler for jobrotation bliver ændret pr. 1. juli, og det vil herefter formentlig ikke være muligt for virksomheder at søge om tilskud til jobrotation for elever og lærlinge, mens de er på skole.

Jobrotationsordningen giver offentlige og private virksomheder ret til en jobrotationsydelse fra jobcentret, når en eller flere ansatte får uddannelse, mens ledige ansættes i deres job. Fra den 1. juli reguleres ordningen dog, og det forventes, at der i den forbindelse sker en ændring ændring af reglerne ved inkludering af elever i jobrotationsforløb.

Om jobrotation:

  • Ordningen administreres af jobcentret, og arbejdsgiveren modtager en jobrotationsydelse for hver ansat, som uddannes, og for hver vikar, som ansættes. Ydelsen svarer til dagpengesatsen plus 60 procent.
  • Med jobrotationsordningen kan virksomheder sende en eller flere medarbejdere på efteruddannelse og erstatte de ansatte med ledige vikarer i uddannelsesperioden.

Læs mere om de forventede ædnringer hos Dansk Erhverv - klik her.

Læs mere om jobrotation hos veu-center.dk - klik her.

TUR informerer yderligere, når den endelige bekendtgørelsesændring træder i kraft den 1. juli.

-TUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook twitter