To specialer inden for lufthavn ændrer navn

29. maj 2013

Som et resultat af en ændringsbekendtgørelse udstedt af MBU efter indstilling fra det faglige udvalg for lufthavnsoperatøruddannelsen under TUR, ændrer to specialer navn pr. 1. juli 2013.

Ændringer i forhold til uddannelsesordningen af 1. august 2012:

  • Navnet på speciale "Bagage" ændres til "Baggage loading"
  • Navnet på speciale "Rampe service" ændre til "Baggage sorting"


Der er ingen ændringer i det faglige indhold.

Ændringerne relaterer sig til uddannelsesbekendtgørelsesbilag 3 i bekendtgørelse nr. 202 af 09/03/2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik med ændringer fastsat i BEK nr. 450 af 01/05/2013.

For download af ændringsbekendtgørelsen - klik her.

-TUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook twitter