AMU dialogmøde med fokus på uddannelsespolitiske udfordringer

13. marts 2013

Årets første AMU-dialogmøde med skolernes uddannelseschefer blev afholdt på Erhvervsskolen Nordsjælland den 7. marts.

På dialogmødet blev der fokuseret på de kommende uddannelsespolitiske udfordringer inden for AMU, præsentationer af nye projekter og analyser, amukurs.dk og nyheder fra Trafikstyrelsen.

Første punkt på programmet var sidste nyt fra TUR, hvor der blandt andet blev redegjort for TURs netop afholdte strategikonference. Som noget nyt deltog ved denne konference både repræsentanter fra TURs bestyrelse, brancheudvalg og uddannelseschefer fra transportskolerne. Læs mere om konferencen her.


Derudover bød dialogmødet på en præsentation af tre netop afsluttede analyser:

  • Analyse af behovet for efteruddannelse af faglærere - læs mere om analysen her.
  • Analyse af udvalgte fælles kompetencebeskrivelser inden for vejgodstransport - rapporten bliver inden for kort tid tilgængelig via tur.dk
  • Analyse af de barrierer der reducerer mulighederne for etniske fremmede i at fungere i personbefordringsbranchen - rapporten bliver inden for kort tid tilgængelig via tur.dk. Denne analyse blev præsenteret af Niels Warring og Sissel Kondrup fra Roskilde Universitetscenter.

Amukurs.dk - som nu også formidler transportområdets arbejdsmarkedsuddannelser - var også på dagsordenen. Besøg det nye værktøj til formidling af AMU-kurser - www.amukurs.dk.

Nyheder fra Trafikstyrelsen
Derudover deltog Johnny Bengtson med et indlæg om sidste nyt fra Trafikstyrelsen, der blandt andet omhandlede den nye bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer. Læs mere om det her.

De kommende AMU-dialogmøder

  • Den 6. juni 2013 UC Holstebro
  • Den 24. oktober 2013 AMU Nordjylland

TURs PP-præsentation fra dagen kan downloades her.


-TUR

 

 

 

 

 

 

 


facebook twitter