Konvertering af udenlandske gaffeltruckcertifikater

18. marts 2013

Hvis man som udlænding skal køre gaffeltruck i forbindelse med arbejde i Danmark, skal man enten erhverve sig et dansk gaffeltruckcertifikat eller have anerkendt sine kvalifikationer af Arbejdstilsynet.

TUR får med jævne mellemrum henvendelser fra virksomheder, der har modtaget gode tilbud fra en svensk kursusudbyder - Motivera - om korte såkaldt "optimerede" gaffeltruckkurser. Motivera tilbyder de danske virksomheder, at de kan sende deres medarbejdere på et kursus af 1-2 dages varighed, hvor de efter gennemført uddannelse vil få et svensk uddannelsesbevis, som så kan konverteres til et dansk gaffeltruckcertifikat. Ifølge Motivera har Arbejdstilsynet i Danmark godkendt de svenske uddannelser.

Men der er alt mulig grund til at advare mod at benytte sig af Motiveras tilbud. I bedste fald er pengene bare spildt - i værste fald kan virksomhederne komme i problemer i forhold til erstatningsansvar og sanktioner, hvis der sker uheld og det viser sig, at medarbejderne ikke har gyldige certifikater.

Reglerne i korthed
Reglerne er i korthed sådan, at hvis man er udlænding, og skal køre gaffeltruck i forbindelse med arbejde i Danmark, skal man enten erhverve sig et dansk gaffeltruckførercertifikat eller have anerkendt sine kvalifikationer (af Arbejdstilsynet):

  • Hvis man kommer med et uddannelsesbevis fra et land (EU eller EØS), hvor det er et lovkrav med en bestemt uddannelse for at føre gaffeltruck, så kan man normalt uden yderligere dokumentation få anerkendt sine kvalifikationer af Arbejdstilsynet.
  • Hvis man kommer fra et land, hvor det ikke er et lovkrav med bestemt uddannelse, så skal man sende dokumentation for erfaring (mindst 2 år inden for 10 år) med kørsel med gaffeltruck til Arbejdstilsynet for at få anerkendt sine kvalifikationer.

Ovennævnte regler gælder i princippet også for danske statsborgere, der har uddannelsesbeviser/certifikater fra andre lande. Hvis en dansk statsborger ønsker anerkendelse jf. ovenfor, hvor der kræves dokumentation for erfaring, forudsættes det, at denne erfaring er opnået på lovlig vis - det vil sige i udlandet.

I Sverige er der er ikke lovkrav om en bestemt uddannelse for at køre gaffeltruck. Derfor er det direkte usandt og mod bedre vidende, når Motivera hævder, at Arbejdstilsynet i Danmark "konverterer" svenske uddannelsesbeviser til danske certifikater, og at Arbejdstilsynet har godkendt de svenske uddannelsesbeviser. Selv hvis der var lovpligtig uddannelse i Sverige, ville man ikke få dette konverteret til et dansk certifikat - man ville blot få et brev, hvoraf det ville fremgå, at Arbejdstilsynet havde anerkendt kvalifikationerne.

Her kan man læse mere om reglerne for anerkendelse af kvalifikationer:

Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 
(link opdateret okt 2017)

- TUR

 

 

 

 

 

 

 

facebook twitter