Ny bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere

10. marts 2013

BEK nr. 177 af 25/02/2013 erstatter bekendtgørelse 337 af 28. april 2008 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer. Bekendtgørelsen ændres som følge af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder.

Ifølge forordningen skal alle chauffører, der udfører rutekørsel, gennemføre en handicapbevidstgørende uddannelse. Uddannelsen skal kun gennemføres én gang. Den handicapbevidstgørende uddannelse indarbejdes i den grundlæggende uddannelse for buschauffører. Buschauffører, der i dag udfører rutekørsel, vil få mulighed for at gennemføre den handicapbevidstgørende uddannelse i forbindelse med deres førstkommende efteruddannelse.

Udover tilpasning af bilag 1 til bekendtgørelsen som følge af ikrafttræden af ovennævnte forordning er der også tale om ændringer og præciseringer i bekendtgørelsen inden for:

  • Førstehjælpskurser som følge af ændringer hos Dansk Førstehjælpsråd
  • Krav om oversigt over den enkelte chaufførs individuelle køretimer udvides til at omfatte lektionsplan over hele uddannelsesforløbet
  • Det præciseres, at de individuelle køretimer tidligst kan påbegyndes efter, at der er gennemført 9 praktiske kørelektioner med tilfredsstillende resultat
  • Det præciseres, at de individuelle køretimer skal gennemføres med en varieret belæsning
  • En opdatering af indfasningsordningen for efteruddannelse
  • Overgangsordning vedrørende den handicapbevidstgørende uddannelse for buschauffører, der udfører rutekørsel
  • Uddannelsescentret skal fremover opbevare kopi af chaufførens kørekort i mindst 2 år
  • Opdatering af kravene til undervisernes kvalifikationer
  • Præcisering af kravene til en underviser i brandbekæmpelse
  • Præcisering af kravene til lastbiler og busser, der anvendes til individuelle køretimer


Link til BEK nr 177 af 25/02/2013

Link til vejledning vil kunne hentes via TURs hjemmeside, så snart den foreligger fra Trafikstyrelsen.

-TUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook twitter