Ny bekendtgørelse

25. marts 2013

Den 1. marts 2013 trådte der en ny bekendtgørelse i kraft: "Bekendtgørelse nr. 177 af 25. februar 2013 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport".

Med den nye bekendtgørelse følger der en række ændringer i forhold til den tidligere bekendtgørelse. Disse ændringer har uddannelseskonsulent Johnny Bengtson ridset op i det seneste nyhedsbrev fra Trafikstyrelsen. Derudover henviser han i nyhedsbrevet til styrelsens hjemmeside for link til en ny vejledning. Han beskriver ligeledes et nyt IT-system, der pr. 1. november 2013 skal benyttes ved ansøgning/udstedelse af blandt andet chaufføruddannelsesbeviser.

Læs mere her:
Nyhedsbrev fra Trafikstyrelsen

-TUR

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook twitter