Opdatering af en række AMU-kurser inden for personbefordring

17. marts 2013

En række AMU-kurser, som inkluderer den grundlæggende kvalifikationsuddannelse, er netop blevet opdateret.

På foranledning af Trafikstyrelsen, som har udsendt en ny bekendtgørelse om de grundlæggende kvalifikationsuddannelser (bek. 177 af 25. februar 2013), har TUR nu opdateret de AMU mål, som dette har betydning for. Ud over konsekvensrettelser på grund af bekendtgørelsesskift, så er "Forordning (EU) nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder" skrevet ind i følgende mål:

40531 Personbefordring med bus, 30 dage
40544 Grundlæggende kvalifikationsbevis - bus, 20 dage
40902 Udvidelse af GK for godschauffører, 5 dage
42411 Personbefordring med bus - ordinær kvalifikation, 50 dage
42848 Personbefordring for lastbilchauffører, 15 dage

Trafikstyrelsen har skrevet emnet ind i "Bilag 1" i den nævnte bekendtgørelse, hvor det fremgår som punkt 3.9.

Alle skoler bedes være opmærksomme på denne udvidelse af pensum.

For god ordens skyld skal det dog nævnes, at hverken Trafikstyrelsen eller TUR endnu har lagt spørgsmål i dette emne i den afsluttende prøve. Skolerne vil blive orienteret via nyhedsbrevet, når dette træder i kraft.

-TUR

 

 

 

 

 

facebook twitter