TURs strategi 2013

11. marts 2013

TUR afholdte strategikonference den 28. februar. Her blev rammerne for den aktuelle uddannelsespolitiske indsats fastlagt.

På dagsordenen for dette års strategikonference var TURs strategiplan 2013 og det aktuelle uddannelsespolitiske billede. På konferencen deltog repræsentanter fra TURs bestyrelse, brancheudvalg og uddannelseschefer fra transportskolerne. De kunne blandt andet høre indlæg ved branchedirektør Michael Svane (DI) og gruppeformand Jan Villadsen (3F) under overskriften "Udfordringer for den danske transportbranche". Desuden bidrog kontorchef Birgit Gotenborg fra Ministeriet for Børn og Undervisning med et indlæg om erhvervsuddannelsernes udfordringer og status på forandringsprocessen.

Deltagerne blev derudover involveret i tværgående drøftelser under overskriften "Hvilke konsekvenser har branchens udfordringer inden for erhvervsuddannelses- og arbejdsmarkedsområderne?". Efterfølgende er der blevet udarbejdet et notat med statements fra disse drøftelser. Det kan downloades her: Statements 2013

Dagen bød også på et oplæg om energirigtig og bæredygtig transport ved Susanne Krawack fra Concito: www.concito.dk.

TURs strateginotat kan downloades her:
TURs strateginotat

-TUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook twitter