Det er en god investering

15. november 2013

Ole Munk er personalechef hos Frode Laursen A/S. Han er ikke et øjeblik i tvivl om, at det var en god investering at lade teamleder Johnni Brosholm Jensen uddanne sig til lager- og terminaldisponent hos Selandia i Slagelse. Og det til trods for at virksomheden skulle undvære en vigtig medarbejder, når Johnni deltog i skoleforløbene. 

Nyuddannede kørsles- og lagerdisponenter på Selandia juni 2012

Johnni Brosholm Jensen er 36 år og har sammenlagt arbejdet ca. 5 år på lageret hos Frode Laursen i Jyderup. I alt har han ca. 9 års erfaring med lagerarbejde, men undervejs har der været et par afstikkere, blandt andet tog Johnni nogle fag på HF, fordi han på det tidspunkt troede, at han skulle være socialrådgiver. Men Johnni blev ved med at vende tilbage til Frode Laursen i Jyderup som ufaglært lagermedhjælper og senere hen teamleder, fordi han her trivedes både fagligt og socialt. Det ledte til, at Johnni Brosholm Jensen i 2011 tog en beslutning om at få en uddannelse inden for faget.

Han startede nemlig på Selandia i Slagelse for i første omgang at opnå faglært status som lager- og logistikoperatør. Da han havde en del erfaring med sig, fik han merit for meget af uddannelsen. Det vil sige, at han ikke skulle bruge tid på at få undervisning i noget, han kunne i forvejen. Men herefter sluttede uddannelsesforløbet ikke. Johnni Brosholm Jensen ville nemlig også have papir på sine kvalifikationer som leder. Det resulterede i, at han fra juni 2012 også har kunnet kalde sig lager- og terminaldisponent. Og når man spørger Johnnis personalechef, er der ingen tvivl om, at virksomheden har gjort en god investering i Johnni.

- Det var helt oplagt at lade Johnni tage den her uddannelse. Han har gjort det rigtig godt hos os, og sådan en medarbejder vil vi gerne holde på. Det var helt klart værd at investere i Johnni. Vi kan jo også mærke, at han går op i det her, fortæller Ole Munk, der er personalechef hos Frode Laursen A/S.

Udfordringer løses i samarbejde med skolen
Disponentuddannelsen forløber over 1 år og er tilrettelagt, så man skiftevis er i skole og i virksomheden. For mange virksomheder kan det synes som en stor udfordring. For hvordan skal man kunne undvære den pågældende medarbejder, når der er skoleophold? Om det fortæller Ole Munk:

- Vi er jo så store, at vi kan rokere lidt rundt på medarbejderne og på den måde få tingene til at hænge sammen, også i perioder med en mand i underskud. Desuden var Johnnis kollegaer gode til at give den en ekstra skalle. Dermed ikke sagt at det ikke kan være svært. Det hele skal jo hænge sammen. Men det kan lade sig gøre, understreger Ole Munk, der også sætter spot på det gode samarbejde, virksomheden har med Selandia i Slagelse.

- Johnnis uddannelsesplan blev planlagt i dialog med Tommy Olsen fra Selandia og blev på den måde i høj grad tilpasset virksomhedens behov. På den måde fik vi det til at gå op, fortæller han. 

Praksisorienteret undervisning
Disponentuddannelsen byder på fag, der blandt andet omhandler arbejdsmarkedsforhold, logistikledelse, kvalitetsstyring, kundeforhold og ledelsesteorier. Undervisningsformen på disponentuddannelsen varierer mellem projektorienteret arbejde og mere traditionel undervisning. Dorte Dagnø, der er faglærer hos Selandia understreger, at de lægger stor vægt på, at der er mulighed for en klar kobling mellem deltagerens dagligdag på arbejdet og undervisningen:

- Vi tager i høj grad afsæt i det, de kommer fra, og på den måde bliver undervisningen meget praksisnær og brugbar for deltagerne, fortæller Dorte Dagnø.

Derudover lægges der i undervisningen meget vægt på erfaringsudveksling mellem deltagerne, som kommer både fra lager-, personbefordrings- og godsområdet - og den erfaringsudveksling får positive ord med på vejen fra Johnni:

- Det var meget lærerigt at komme ud og møde andre inden for branchen. Man lærer jo rigtig meget af hinanden via den erfaringsudveksling, der også er en del af undervisningen. Det er spændende at høre, hvordan andre griber tingene an, fortæller Johnni.

Ledelse der gav 12
Disponentuddannelsen afsluttes med en eksamen, der tager udgangspunkt i den projektopgave, som deltagerne selv har udarbejdet undervejs. Langt de fleste vælger at lave en opgave, der anskuer den virksomhed, de kommer fra, ud fra et særligt emne. 
Som tema for det afsluttende projekt valgte Johnni at tage udgangspunkt i sin egen virksomhed med fokus på forskellige ledelsesstile, da det er i dette felt, at hans hovedinteresse ligger.

- Jeg kan godt lide at være med til at styre slagets gang. Jeg kan godt lide at gøre en forskel og være med til at skabe et godt arbejdsmiljø. Det er der min hovedinteresse ligger, fortæller Johnni, der som teamleder har ansvaret for 3 større kunder og den daglige planlægning af ruter og disponering af mandskabet.

Og Johnni fortryder ikke sit valg af tema, for han afsluttede sin uddannelse med et 12-tal, som både han og kollegaerne hos Frode Laursen kan være stolte af. Samtidig lægger han ikke skjul på, at han har en klar plan med sin uddannelse - og det er en dag at kunne kalde sig lagerchef.  Mon ikke disponentuddannelsen er et stort skridt i den rigtige retning.

Fakta om disponentuddannelsen

  • Svendebrev er påkrævet før uddannelsesstart
  • Varer 1 år, heraf 15 uger på skole
  • Kombination af projektopgaver og almindelig faglig undervisning
  • Afsluttende mundtlig eksamen
  • Gratis uddannelse med minimum ret til overenskomstmæssig løn
  • Ideel genvej til øvrige uddannelser inden for området

Bliv kørselsdisponent inden for godstransport eller inden for personbefordring
Som kørselsdisponent får du kompetencer til at styre virksomhedens godstransporter/ personbefordringer samt disponere materiel og mandskab. På uddannelsen lærer du de gældende transportregler, du har fag som ledelse, kommunikation, samarbejde og kvalitetssikring, samt du lærer at benytte relevante IT-systemer osv.

Bliv lager - og terminaldisponent
Som lager- og terminaldisponent lærer du at styre lagre og terminaler. På uddannelsen lægges der vægt på IT-systemer og kvalitetssikring samt på at disponere materiel og mandskab. Derudover har du fag som ledelse, kommunikation, samarbejde og kvalitetssikring, som giver dig de kompetencer, du skal have for at kunne disponere et lager.

Følgende skoler udbyder disponentuddannelsen: AMU Nordjylland, UC Holstebro, EUC Lillebælt, Syddansk Erhvervsskole og Selandia. Kontakt din nærmeste skole, hvis du vil høre mere om disponentuddannelsen, eller ring til Transporterhverves Uddannelser på 35 87 87 00. 

-TUR

 

 

 

 

 

 

 

facebook twitter