Indsats mod højresvingsulykker

26. november 2013
TUR afholder den 28. januar en ERFA konference med fokus på forebyggelse af højresvingsulykker.

Med baggrund i de desværre stadig aktuelle ulykker med højresvingende lastbiler og busser afholder TUR en ERFA konference om emnet. TUR indbyder hermed undervisere og andre interesserede fra skolerne til et arbejdsseminar, hvor problematikker og mulige løsninger drøftes og bearbejdes. Alle deltagere er yderst velkomne til at medbringe egne bidrag, der forhåbentlig kan være medvirkende som inspiration til en branchevejledning på området.

Konferencen foregår den 28. januar fra kl. kl. 10.00 - 15.00 hos AMU Fyn, C.F.Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ.

Tilmelding skal ske senest den 21. jan til ako@tur.dk


Dagorden for ERFA "Indsats mod højresvingsulykker"

  • Velkomst og præsentation af arbejdsseminar
  • Statistik og historik om højresvingsulykker
  • Årsager til højresvingsulykker
  • Undervisningsplanens indhold om højresvingsulykker
  • Oplæg
  • Erfaringsudveksling i plenum

-TUR
facebook twitter