Nyheder

Oktober 2013

31/10 -
Kampagne skal skabe opmærksomhed om ordblindes muligheder
Fra uge 43 og året ud kører kampagnen "Videre i teksten", der sætter fokus på, hvordan teknologien kan hjælpe ordblinde med at læse og skrive. … Læs mere
29/10 -
Ny årsberetning fra Tvistighedsnævnet og Ankenævnet
Årsberetning 2012 fra Tvistighedsnævnet og Ankenævnet vedrørende praktikvirksomheder er udkommet. Beretningen giver organisationer og andre et … Læs mere
24/10 -
Faglæreruddannelse i befordring af bevægelseshæmmede
Bliv klædt på til at undervise i den modulopdelte befordring af bevægelseshæmmede (BAB). Fra den 11. - 15. november afholder TUR en række … Læs mere
23/10 -
Ny viden om erhvervsuddannelserne
Nyt notat samler viden om forsøgs- og udviklingsprojekter på erhvervsskolerne. Undervisningsministeriet har i samarbejde med Nationalt Center f… Læs mere
21/10 -
Vigtig information vedr. administration af Multitest
De grundlæggende kvalifikationsprøver sikres den 1. november med aktiveringskoder, så det fremover udelukkende er den tilsynsførende, der kan hent… Læs mere
21/10 -
1.300 chauffører på efteruddannelse i vintertjeneste
Vejdirektoratet har i løbet af efteråret fået uddannet knap 1.300 chauffører, der nu er klar til at holde statsvejene i hele Danmark farbare, når … Læs mere
17/10 -
Mere og bedre VEU – hvordan?
Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området afholdes den 12. december i København. Nationalt Center for Kompetenceudvikling (NCK) afholder … Læs mere
17/10 -
Faglæreruddannelse i befordring af bevægelseshæmmede (modulopdelt)
Fra den 11. - 15. november afholder TUR kurser for de faglærere, der skal undervise i AMU målene, som vedrører den modulopdelte befordring af bevæ… Læs mere
16/10 -
Pæn aktivitet på transportområdets AMU-kurser
Den seneste AMU-statistik fra Undervisningsministeriet viser, at transportområdets arbejdsmarkedsuddannelser bliver flittigt brugt. Undervisni… Læs mere
15/10 -
Ny praktikpladsstatistik for august måned
I august måned blev der indgået 95 uddannelsesaftaler inden for transportområdet. Undervisningsministeriet har netop offentliggjort praktikpla… Læs mere
10/10 -
Gode muligheder for praktik i udlandet
Syddansk Erhvervsskole har via projektet Transmobility været med til at skabe nogle rigtig gode muligheder for praktik i udlandet. Syddansk Er… Læs mere
9/10 -
Afskedsreception
3F i Esbjerg inviterer til afskedsreception for Jens Erik Christensen. Næstformand i Transportgruppen i 3F Esbjerg Jens Erik Ch… Læs mere
9/10 -
Krankonferencen 2013
En lang række dygtige oplægsholdere var på programmet til årets krankonference. 46 kranfaglærere deltog i år på TURs krankonference, der tradi… Læs mere
8/10 -
Få godkendt din virksomhed elektronisk
Alle virksomheder kan ansøge om at blive godkendt til oplæring af lærlinge. Inden for vejgodsområdet foregår det fra den 1. november kun elek… Læs mere
7/10 -
Cargo Dynasty på Kulturnattens program
TSU præsenterer Cargo Dynasty på Kulturnatten i København. Fredag den 11. oktober er det igen tid til Kulturnatten i København. Mere end 250 m… Læs mere
3/10 -
EUD Udviklingsredegørelse 2014
TUR har netop udarbejdet EUD Udviklingsredegørelse for 2014. En gang om året kommer de faglige udvalg med et bud på, hvordan man forvente… Læs mere
2/10 -
Garantikurser inden for transportområdet i 2014
I starten af november lancerer TUR den endelige oversigt over det kommende udbud af garantikurser, som bliver gennemført fra januar 2014. … Læs mere
1/10 -
Nyt medlem i brancheudvalget for personbefordring
Torsten Jensen, som er formand for ATD (Arbejdsgiverforeningen for taxivognmænd i Danmark), er indtrådt i TURs brancheudvalg for personbefordring.… Læs mere