Faglæreruddannelse i befordring af bevægelseshæmmede (modulopdelt)

17. oktober 2013

Fra den 11. - 15. november afholder TUR kurser for de faglærere, der skal undervise i AMU målene, som vedrører den modulopdelte befordring af bevægelseshæmmede (BAB).

Alle skoler, der er godkendt til udbud af FKB "2221 Personbefordring med bybus og rutebil", kan udbyde den modulopdelte uddannelse i befordring af bevægelseshæmmede og herunder de tre følgende AMU-kurser:

  • 46803 Introduktion til offentlig servicetrafik
  • 46941 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer
  • 46943 Befordring af fysisk handicappede passagerer

Der udstedes efterfølgende certifikat til de deltagere, som faglæreren mener, har gennemført uddannelserne med tilfredsstillende resultat og som har bestået de afsluttende prøver.

Kurser rykkes frem
For at sikre at alle skoler er "klædt på til opgaven", har TUR besluttet at fremskynde en BAB Faglæreruddannelse, som oprindeligt var sat på programmet i begyndelsen af 2014. Kurserne bliver nu i stedet for gennemført i uge 46 på hotel Scandic i Kolding. Formålet med denne fremrykning er at sikre, at alle skoler har uddannede faglærere, som kan levere en undervisning, der i sidste ende betyder, at kursisterne kan gennemføre uddannelsesforløbene på et højt kvalitativt niveau og efterfølgende erhverve de nødvendige certifikater.

Det er derfor en forudsætning, at de deltagende undervisere har det faglige grundlag på plads, da kurset vil fokusere på en række emner, som forudsætter indsigt i faglige emner af central betydning.

Herunder følger et overordnet program for kurserne. I næste uge forventer TUR at kunne slå uddannelsen op på tur.dk med angivelse af pris mv.

Den 11. november: "46803 Introduktion til offentlig servicetrafik"
Her vil bl.a. Kim Clausen fra MOVIA orientere om og uddybe målene med dette AMU kursus og konkretisere, hvordan det skal tilrettelægges, hvis deltagerne skal nå målene, klare den kommende test og fungere godt i Flextrafik med indsigt i de mange forskellige kvalitetskrav, de enkelte kundegrupper fordrer.

Den 12. - 13. november: "46941 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer"
Hele tirsdagen og noget af onsdagen vil omhandle modul 2, hvor deltagerne sammen vil gennemgå pensum, orientere sig i de anbefalede undervisningsmaterialer samt gennemgå de afsluttende spørgsmål der udgør certifikatprøven.

Pensum i modul 2 omhandler en del emner, der forudsætter faglig indsigt i sygdoms- og aldrings problematikker, og det skal pointeres, at faglæreren skal have en uddannelsesmæssig baggrund inden for dette felt jf. vejledningen til dette AMU mål.

Den 13. 15. november: "46943 Befordring af fysisk handicappede passagerer"
Onsdag eftermiddag til fredag eftermiddag er det de fysisk handicappede passagerer, der er i fokus. På samme måde som ved modul 2, er det en forudsætning at faglæreren i forvejen er fagligt klædt på til at kunne undervise i emnet. Kurset vil sætte fokus på de øvelser, der indgår i vejledningen, herunder en erfaringsudveksling om undervisning i dette emne. De afsluttende prøver, den praktiske og den skriftlige, vil blive gennemgået.

På samme måde som ved modul 2, vil de skriftlige spørgsmål blive gennemgået og debatteret, så vi opnår en fælles forståelse af, hvad der kræves for at bestå prøven, og efterfølgende få ansvar for befordring af fysisk handicappede i kørestol til/fra bolig, behandlingssted mv., med inddragelse af bus med hydraulisk lift, kørestole i trappemaskine på snævre trapper mv.

Under de praktiske øvelser må deltagerne forvente at skulle fungere skiftevis som passager og som chauffør i håbet om, at oplevelsen som passager kan give "chaufføren" en god fornemmelse for passagerens oplevelse af befordringen. Endelig vil reglerne for at bestå den praktiske prøve blive gennemgået, og deltagerne får lejlighed til selv at gennemføre testen og få en vurdering af præstationen.

Skoler må meget gerne bidrage med udstyr
Ofte er det udstyrsmængden, der sætter en begrænsning for effektiviteten af sådan en uddannelse, så derfor foreslår TUR, at de skoler, som kan undvære udstyr torsdag - fredag på skolen, medbringer det mest mulige udstyr som fx: Liftbus, trappemaskine, kørestole mv.

Flere oplysninger følger snarest. Spørgsmål angående dette faglærerkursus kan rettes til Preben Mandrup på prm@tur.dk.

-TUR

 

 

 

 

 

facebook twitter