Ny viden om erhvervsuddannelserne

23. oktober 2013

Nyt notat samler viden om forsøgs- og udviklingsprojekter på erhvervsskolerne.

Undervisningsministeriet har i samarbejde med Nationalt Center for Erhvervspædagogik samlet en oversigt over de projekter, der blev gennemført i 2011-2013 via Forsøgs- og Udviklingspuljen (FoU-projekter) på erhvervsuddannelsesområdet.

Notatet præsenterer en lang række spændende projekter. Blandt andet projekter med fokus på fastholdelse og styrkelse af praktikken i erhvervsuddannelsen. Desuden er EUD-tube og brug af QR-koder på smartphones eksempler på forsøgs- og udviklingsprojekter, som er blevet samlet og offentliggjort i det nye notat.

Download notatet her: "Resultater af forsøgs- og udviklingsprojekter på erhvervsuddannelsesområdet 2011-2013"

-TUR

 

 

 

 

 

 

 

facebook twitter