Pæn aktivitet på transportområdets AMU-kurser

16. oktober 2013

Den seneste AMU-statistik fra Undervisningsministeriet viser, at transportområdets arbejdsmarkedsuddannelser bliver flittigt brugt.

Undervisningsministeriet har netop opgjort den seneste AMU-statistik, der nu angiver aktiviteten til og med 2. kvartal 2013, og man ser her en pæn stigning i aktiviteten inden for transportområdet. I løbet af de første 6 måneder i 2012 blev der registreret 51.701,6 elevuger på transportområdets AMU-kurser - ved samme måling for 2013 er antallet af elevuger netop opgjort til 58.690,7. Det giver en stigning på knap 12 procent.

Flere kurser er i fremgang
"Godstransport med lastbil" er et af de mest benyttede kurser inden for transportområdet. I 2012 blev der her registreret 9.190,3 elevuger i løbet af de første 6 måneder. Ved opgørelsen af aktiviteten for samme periode i 2013, var antallet af elevuger oppe på 12.004,6, hvilket svarer til en stigning på 23,4 procent.

Inden for lager og logistik har man med kurset "Gaffeltruck certifikatkursus B" også oplevet fremgang, når man ser på udviklingen fra 2012 til 2013. I løbet af årets første 6 måneder i 2012 blev der registreret 8.672 elevuger. Ved den seneste opgørelse er der sket en stigning i aktiviteten, idet antallet af elevuger ved registreringen til og med 2. kvartal i 2013 er steget til 9.068,3 elevuger i alt. Det svarer til en stigning på 4,3 procent.

Samme udvikling ses også i aktiviteten på kurset "Personbefordring med bus", hvor der er sket en markant stigning. I 2012 blev der her registreret 5.094,5 elevuger efter årets første 6 måneder. Ved den seneste opgørelse for 2. kvartal 2013 er der registreret 7.184,1 elevuger. Det vil sige en stigning på 29 procent fra 2012 til 2013.

Udvalgte nøgletal
Se udvalgte nøgletal inden for TURs område.

Hele statistikken
Hent hele statistikken i databanken på Undervisningsministeriets hjemmeside.

-TUR

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook twitter