Det virker, når...

19. september 2013

Kvalitetspatruljen sætter fokus på, hvad der faktisk virker, når man skal skabe en god skole. Patruljen afholder sit sidste Åben Skole-arrangement onsdag den 25. september 2013 på Tietgenskolen i Odense.

Der er masser af inspiration at hente, når Kvalitetspatruljen holder sit sidste Åben Skole-arrangement, hvor der vil blive sat fokus på, hvad der skal til for at skabe en god skole.

På dette Åben Skole-arrangement vil fire personer med stor indsigt inspirere med ny viden fra hver deres vinkel:

  • Per Fibæk Lauersen, DPU, professor i pædagogik ved Institut for uddannelse og pædagogik (DPU), Aarhus Universitet.
  • Susanne Gottlieb, NCE/ Metropol, afdelingsleder i Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE), Professionshøjskolen Metropol.
  • Elisabeth Ibing Holm, EUC Syd, afdelingschef på EUC Syd.
  • Ole Juhl, Dansk Center for Undervisningsmiljø

Efter de fire oplæg skal deltagerne med afsæt i oplæggene og hinandens praksis idéudveksle og idéudvikle. Målet er, at arbejdet vil medføre konkrete tiltag både i forhold til skolernes handlingsplaner og i tilrettelæggelsen af uddannelsesplaner for lærere og ledere, men også i hverdagen ude på skolerne og i samarbejdet mellem institutioner.

Læs mere og tilmeld dig via dette link - Det virker, når…

Om Kvalitetspatruljen
Kvalitetspatruljens mål er at skabe bedre erhvervsuddannelser. Derfor har Kvalitetspatruljen besøgt alle landets erhvervsskoler i perioden 2010-2012 for at videreformidle viden og erfaringer og inspirere skolerne til at dele viden på tværs. Som et resultat af skolebesøgene har skolerne bidraget med ideer til god praksis. Kvalitetspatruljens arbejde forsætter frem til oktober 2013.

Læs mere om Kvalitetspatruljen via dette link - Kvalitetspatruljen.

TUR

 

 

 

 

 

 

 

facebook twitter