Nye praktikpladstal

10. september 2013

I juli måned blev der indgået 66 uddannelsesaftaler inden for transportområdet.

Undervisningsministeriet har netop offentliggjort praktikpladsstatistikken til og med juli 2013. Den viser, at der i løbet af årets første 7 måneder er indgået i alt 786 uddannelsesaftaler, herunder 66 uddannelsesaftaler i juli måned. Det giver et fald på 13 procent i forhold til samme måling i 2012, hvor der ved udgangen af juli måned var indgået i alt 912 uddannelsesaftaler.

Ser man nærmere på de igangværende uddannelsesaftaler, er der pr. 31. juli 2013 i alt 2.526 registrerede aftaler. Det er 10 procent flere igangværende uddannelsesaftaler end sidste år, hvor man ved udgangen af juli måned kunne opgøre 2.251 igangværende uddannelsesaftaler.

Også inden for transportområdets skolepraktikordning ser vi en stigning, idet der i år er registreret 173 igangværende elever i skolepraktik ved udgangen af juli måned. I 2012 lå dette tal på 112 - det vil sige en stigning frem til nu på 38 procent.

Samtidig er der sket et markant fald i antallet af praktikpladssøgende elever, idet der den 31. juli 2013 er opgjort 73 elever uden en læreplads inden for transportområdet. I 2012 lå dette tal på 226 praktikpladssøgende elever ved udgangen af juli måned. Det indebærer et fald på i alt 67 procent.

Alle tallene er trukket fra Undervisningsministeriets databank.

Se udvalgte nøgletal for TURs område: TUR praktikpladsstatistik

Se praktikpladstallene for hele EUD-området via uvm.dk: EUD praktikpladsstatistik

-TUR

 

 

 

 

 

 

facebook twitter