Refusion af virksomhedens udgifter til studietur

16. september 2013

DI - Dansk industri - meddeler, at virksomheder under 3F/DI's Fællesoverenskomst ikke længere har mulighed for at få refunderet udgifter til lærlingens studietur.

Muligheden for at få refunderet udgifter til lærlingens studietur vil fremover således udelukkende være til stede for virksomheder under ATL/3F's overenskomster, når det drejer sig om virksomheder, der er medlem af DI.

Skolerne anmodes derfor om at rette deres informationsmateriale til virksomhederne om studieturen.

-TUR

 

 

 

 

 

facebook twitter