Erhvervsuddannelsesreform på plads

25. februar 2014

Ny reform for erhvervsuddannelserne er netop indgået. Der indføres blandt andet adgangskrav, flere undervisningstimer og de nuværende 12 fællesindgange erstattes af 4 nye erhvervsfaglige hovedområder.

Aftalen om en reform af erhvervsuddannelserne blev indgået mandag den 24. februar, og den indebærer i hovedtræk følgende:

  • Der indføres adgangskrav, så elever skal have mindst 02 i hhv. dansk og matematik
  • 12 fællesindgange nedlægges, og der etableres fire hovedområder
  • Grundforløbet består af to dele på i alt 40 uger for unge, der kommer fra 9. eller 10. klasse i op til et år efter afsluttet skolegang. Andre elever begynder direkte på grundforløbets 2. del og får dermed et grundforløb på 20 uger
  • Grundforløbsundervisningen foregår i holdfællesskaber (klasser) for at sikre et bedre ungdoms-uddannelsesmiljø
  • Mere undervisning gennem et timeløft (25 klokketimer fra 2015 og 26 klokketimer fra 2016), tydeligere sammenhæng mellem skoleundervisning og praktikuddannelse, mere differentieret undervisning, kompetenceløft af lærere samt ledelses- og institutionsudvikling
  • EUX indføres på alle relevante uddannelser, og der bliver flere højniveaufag
  • Ny erhvervsuddannelse for voksne (EUV)
  • Fokusering af vejledningsindsatsen

Aftalen er indgået mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

Læs pressemeddelelsen og faktaark om reformen på uvm.dk - klik her.

-TUR

 

 

 

 

 

 

 

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag