Praktik i udlandet styrker på flere fronter

21. januar 2014

Flere og flere søger udfordringer i udlandet som et supplement til deres erhvervsuddannelse. Også inden for transportområdet er der gode muligheder for at deltage i et praktikforløb uden for landets grænser.

Mick Acker og Simon B. Larsen

Det er for de fleste unge en kæmpe oplevelse at drage ud i verden på egen hånd og få et indblik i, hvordan man griber tingene an uden for Danmarks grænser. Det udvikler blandt andet selvstændigheden, sprogkundskaberne, og det giver faglige udfordringer, som man ikke møder på dansk grund. Det kan Simon Bøhnke Larsen skrive under på. Han var i praktik i Norge i tre uger i januar 2012 som et led i sin chaufføruddannelse hos Syddansk Erhvervsskole (SDE) i Odense og det internationale projekt "Transmobility". Han er ikke i tvivl om, at praktikken i Norge har styrket hans uddannelse:

- Jeg fik virkelig meget ud af det. Det var en stor oplevelse både socialt og fagligt. Jeg fik nogle rigtig gode venner undervejs, og så fik jeg et certifikat i modulet "Heavy Eco Driving". I Norge har de jo nogle helt andre og noget mere udfordrende forhold, end vi har i Danmark, fortæller Simon, der blev færdig som godschauffør i februar 2013.

For Simon har praktikopholdet desuden åbnet op for helt nye muligheder for ham, da han efterfølgende blev tilbudt at køre et par ture for en norsk vognmand - et job han er sikker på, at han ikke var blevet tilbudt, hvis ikke han havde takket ja til SDE´s tilbud om praktik i udlandet.

- Jo mere man har på CV'et, jo bedre er det. Det er vigtigt at være bevidst om det, så det var da også med i mine tanker, da jeg besluttede mig for at rejse til Norge, fortæller Simon, der på sigt godt kunne tænke sig at køre endnu mere uden for Danmark. Lige nu er han dog rigtig godt tilfreds med netop at være blevet ansat hos Vognmand Poul H. Hansen i Stege.

Både sproglig og personlig udvikling
Et andet væsentligt argument for at søge praktik i udlandet går på den personlige udvikling, som langt de fleste unge, der tager springet ud i verden, oplever. Det kan blandt andet Mick Acker, der er i gang med lageruddannelsen hos SDE, fortælle meget om:

- Jeg var tre uger i Holland i november 2012 i modulet International Transport, og det har givet mig rigtig meget selvtillid. Det var en stor udfordring for mig, men jeg brød med de trygge rammer og klarede mig rigtig godt. Det har givet mig mere mod på at gøre noget lignende en anden gang, fortæller Mick, der bliver færdig som lager- og logistikoperatør om et halvt års tid. Mick er i lære hos Svendborg Brakes A/S i Vejstrup.

Også Micks chef hos Svendborg Brakes har bemærket den personlige udvikling, som Mick oplevede med sit praktikophold i udlandet:

- Sådan en tur er simpelthen guld værd. Det kunne vi sagtens mærke på Mick og andre, som vi har haft ude. Det handler om, at de kommer ud og drager deres egne erfaringer og oplever, at de rent faktisk kan en masse på egen hånd, fortæller Ole Ditmarsen, der er warehouse manager hos Svendborg Brakes.

For Mick var sproget en af de største betænkeligheder, han havde ved at forlade dansk grund. Han skulle kunne klare sig på engelsk, hvilket var lidt af en udfordring for ham.

- Nu har engelsk aldrig været min stærke side, men jeg blev faktisk overrasket over, hvor godt det alligevel gik. Jeg skulle jo både klare mig på engelsk i virksomheden, på skolen og hos min værtsfamilie, fortæller Mick, der under sit ophold i Holland boede hos en familie i Alkmar lidt uden for Amsterdam.

Transmobility
Simon og Mick var to ud af i alt 20 lærlinge, der har været i praktik i udlandet via det internationale projekt "Transmobility", som SDE har været involveret i henover de sidste tre år. Formålet med projektet har været at få etableret et fast program for udveksling af elever på tværs af grænserne mellem de i alt fem involverede lande: Danmark, Finland, Norge, Holland og Litauen. Gennem projektet er de forskellige uddannelsessystemer blevet beskrevet, og der er blandt andet blevet udarbejdet et modul i hvert af de 5 lande inden for det område, hvor landende hver især er dygtigst. Det danske modul er udviklet inden for gaffeltruckområdet, mens det norske f.eks. drejer sig om økonomikørsel med tunge køretøjer. Det finske modul omhandler Safe Driving, mens modulet, som man tilbyder i Litauen fokuserer på Transportmanagement.

- Det, at vi kan tilbyde lærlingene nogle gode og lærerige oplevelser via praktik i udlandet, er jo helt klart med til at styrke vores uddannelse og gøre den mere attraktiv, fortæller Karin Steffensen, der er uddannelses- og erhvervsvejleder hos SDE og projektleder på Transmobility. Via projektet har SDE haft ca. 80 udenlandske lærlinge i praktikforløb på gaffeltruckområdet. Samtlige lærlinge har alle afsluttet forløbet med en både teoretisk og praktisk test, som har givet dem et certifikat med hjem i kufferten.

Hos SDE arbejder man videre med at forbedre mulighederne for de unge, der har lyst til at drage udenlands i kortere eller længere perioder. Dette via et 3-årigt internationalt projekt, hvor også Sverige er blevet føjet til samarbejdsgruppen. Her er målet at få udarbejdet en decideret håndbog inden for området, mens man også ønsker at få udvidet antallet af undervisningsmoduler til brug for lærlinge, der er i praktik i udlandet. Desuden vil der blive arbejdet med en ramme for ECVET, der er en forkortelse for "European Credit System for Vocational Education and Training" og er et europæisk meritoverførelsessystem inden for de erhvervsrettede uddannelser.

Læs mere om projektet Transmobility - klik her.

Læs mere om muligheder for praktik i udlandet på uvm.dk - klik her.

Læs mere om ECVET - klik her.

-TUR


facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag