TUR inviterer til ERFA konference om højresvingsulykker

9. januar 2014

Som et led i en indsats med fokus på forebyggelse af højresvingsulykker, afholder TUR ERFA konference for undervisere og andre interesserede fra transportskolerne tirsdag den 28. januar.

Med baggrund i de desværre stadig aktuelle ulykker med højresvingende lastbiler og busser indbyder TUR hermed undervisere og andre interesserede fra skolerne til et arbejdsseminar, hvor problematikker og mulige løsninger drøftes og bearbejdes. Alle deltagere er yderst velkomne til at medbringe egne bidrag, der kan være medvirkende som inspiration til en branchevejledning på området.

Konferencen afholdes tirsdag den 28. januar kl. 10.00 - 15.00 på AMU Fyn, C.F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ.

Det er gratis at deltage i konferencen. 
Tilmelding skal ske senest den 21. januar til ako@tur.dk


Dagorden for ERFA "Indsats mod højresvingsulykker"
• Velkomst og præsentation af arbejdsseminar
• Statistik og historik om højresvingsulykker
• Årsager til højresvingsulykker
• Undervisningsplanens indhold om højresvingsulykker
• Oplæg
• Erfaringsudveksling i plenum


- TUR

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag