Fremgang i antallet af indgåede uddannelsesaftaler hos Selandia

2. juli 2014

På Selandia har man i løbet af det sidste halve år oplevet en tydelig fremgang i antallet af indgåede uddannelsesaftaler inden for transportområdet.  

I 2013 blev der via Selandia i alt indgået 98 uddannelsesaftaler inden for transportområdet. Men på Slagelse-skolen har man store forventninger om at kunne afslutte 2014 med et noget større antal indgåede uddannelsesaftaler. I løbet af dette års første seks måneder har man nemlig kunnet se i alt 77 glade elever indgå en uddannelsesaftale med en virksomhed inden for transportområdet. 

Frank Humble, der er virksomhedskonsulent hos Selandia, mener, at de flotte tal blandt andet handler om, at man fra skolens side har ydet en ekstra indsats i forhold til at få etableret et godt afsæt til at matche elever og virksomheder på optimal vis.

- Det vigtigste er simpelthen, at virksomhederne bliver præsenteret for en god portion af de elever, der lever op til de profiler, som den pågældende virksomhed efterspørger. Vi hjælper virksomheden og eleven med at skabe basis for det gode match, forklarer Frank Humble, der har været virksomhedskonsulent hos Selandia i lidt over et år.

Det kræver god forberedelse
Om processen fortæller Frank Humble, at der ligger en del forberedelse bag. For det første sætter han sig godt og grundigt ind i de virksomheder, der efterspørger nye lærlinge. Hermed får han et godt indblik i, hvilke behov virksomheden har – og dermed også et klart billede af, hvilken type elever de efterspørger.

Når de heldige elever på baggrund af deres ansøgning bliver kaldt til samtale, så hjælper Frank Humble også med, at de bliver klædt godt på til samtalen. Han sikrer sig dermed, at de har et godt kendskab til virksomheden og er afklarede omkring de forventninger, der er til dem i forbindelse med en jobsamtale.

- Og eleverne overrasker mig ofte til de her samtaler. De bruger deres egne ord, har taget stilling til hvad der forventes af dem og gør det i det hele taget godt, når der ligger god forberedelse bag, forklarer Frank Humble.

Pleje af virksomhedsnetværket
Frank Humble bruger også en stor del af sin tid på at pleje skolens virksomhedsnetværk. Han ringer og tager en snak med virksomhederne og slår også meget gerne et smut forbi til en kop kaffe. Samtidig sender han jævnligt nyhedsbreve ud med information om stort og småt for på den måde at holde kontakten ved lige.

- Jeg kommer jo fra bankverdenen og bruger mange af mine erfaringer her fra i forhold til ’kundepleje’. Det giver også god mening i denne branche, konstaterer Frank Humble og fortæller, at han vil intensivere dette arbejde til efteråret.

Ud af de 77 uddannelsesaftaler, der i år er indgået via Selandia, er 13 uddannelsesaftaler indgået på disponentuddannelsen, mens ca. 30 er ungdomslærlinge og resten tæller meritvejsaftaler.

-TUR

 

 

 

 

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag