Vejledning til censorer

18. november 2014

Ny censorvejledning for gaffelstabler certifikatprøver (A) og gaffeltruck certifikatprøver (B) er nu tilgængelig på tur.dk. Den træder i kraft pr. 1. december.

truck (1)

I forhold til den gældende censorvejledning er der ikke tale om de helt store ændringer - den største ændring vedrører fordeling af antal tilladte fejl, hvor det nu gælder: 

  • at der tillades en enkelt fejl i spørgsmål vedrørende aflæsning af belastningsdiagrammer, men stadig maksimalt i alt fire fejl til gaffeltruckcertifikat B og tilsvarende tre fejl til gaffelstablercertifikat A.

Derudover er der redigeret ganske meget i afsnittet vedrørende klageadgang, da det, der står i den nuværende (snart forhenværende)censorvejledning, ikke er fyldestgørende.

Vær opmærksomme ved bestilling af prøver i Multitest
Den nye censorvejledning træder i kraft pr. 1. december 2014, og den nye prøveskabelonen er oprettet i Multitest. Det er dog vigtigt at bemærke, at den nye prøveskabelon, hvor der tillades en fejl i spørgsmål vedrørende aflæsning af belastningsdiagrammer, ikke kan ’skjules’. Det betyder, at når der bestilles prøver, skal man være opmærksom på, om det er den nye eller gamle prøve. Det betyder dermed også, at der nu bliver en kort overgangsperiode, hvor det er frivilligt, hvorvidt man benytter den nye eller gamle prøve – afhængig af undervisningen.

Vedrørende ændringerne i spørgsmålene inden for emnet ”sikkerhed”, der også blev gennemgået på GT konferencen i august, så er spørgsmålene ganske vist klar, men de sættes først i ’drift’ (godkender de nye og sletter de gamle) den 1. december. Det skulle give mulighed for at nå at tilpasse undervisningen derefter.

Download censorvejledningen her.

-TUR

 

 

 

 

 

 

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag