TUR Faglærerkurser 2015

16. oktober 2014

TUR byder på gode gengangere men også flere nye kurser i 2015. Blandt andet kurser, der omhandler faglærerens undervisningsmæssige udfordringer. Derudover rummer programmet også flere direktivkurser. 

Trafik

TUR har netop lanceret kursusprogrammet for 2015, der byder på i alt 57 faglærerkurser, som henvender sig til både nye og mere erfarne undervisere inden for lager- og transportområdet. 

Faglærerens udfordringer
Et af de nye kurser, som TUR tilbyder i 2015 er ’Faglærerens dilemmaer’, der sætter fokus på de mange dilemmaer, en faglærer kan møde i den daglige undervisning - dette med øgede krav om kvalitet i undervisningen samtidig med, at målgruppen, som søger transportuddannelserne, de senere år er blevet mere blandet. Med dette afsæt tilbyder TUR nu et kursus, der giver faglærere – både nye og erfarne – konkrete værktøjer til bedre at kunne håndtere de mange udfordringer. Læs mere om kurset – klik her.

TUR tilbyder også et nyt faglærerkursus ’Hvordan formidler jeg min undervisning’ – dette henvender sig særligt til nye faglærere. Deltagerne vil her få en god introduktion til formidling og blive godt rustet til at kunne gå hurtigt ind i undervisningen. Læs mere om kurset – klik her.

Administrativ konference
TUR har fået mange forespørgsler på afholdelse af ’Den administrative konference’ i 2015, og her har vi både spændende og aktuelle emner på programmet bl.a. Persondataloven, anvendelse af efteruddannelse.dk og amukurs.dk. Læs mere om kurset - klik her.  

Direktivkurser
Som i 2014 har vi også i 2015 en hel del direktivkurser, hvor Trafikstyrelsen giver godskrivning. Både på personbefordringsområdet såvel på vejgodsområdet har vi en del populære gengangere – men også en hel del nye faglærerkurser:

Den økonomiske kontekst Gods (direktiv 3.7)

Lastning af køretøj under overholdelse af sikkerhedsforskrifterne (direktiv 1.6)

Buspassagerernes rettigheder (direktiv 3.9)

Varetage passagerernes sikkerhed og komfort (direktiv 1.5) 

Så snart aftalen mellem Trafikstyrelsen og TUR er klar, vil det fremgå på hvert enkelt faglærerkursus, hvor meget godskrivning kurset giver.

Programmet i 2015 indeholder naturligvis også en række velkendte og centrale uddannelsestilbud inden for eksempelvis køre/hviletid, prøveforberedende kurser, lastsikring, konferencer og ERFA-seminarer.

Online tilmelding og afmelding
I 2014 lancerede vi et nyt online tilmeldingssystem, som alle har taget godt imod. Nu lancerer vi også et online afmeldingssystem, som kort går ud på, at hvis man desværre ikke kan deltage i et faglærerkursus, man er tilmeldt, skal afmelding ske online. Ved tilmelding modtager man en mail med link til eventuel afmelding – denne mail skal man sørge for at gemme, da det er via dette link, at al afmelding skal registreres.

Læs mere om TUR Faglærerkurser på tur.dk – klik her.

-TUR

 

 

 

 

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag