Nyheder

December 2015

18/12 -
TUR holder lukket mellem jul og nytår
TUR holder lukket mellem jul og nytår Vi er tilbage igen mandag d. 4.januar 2016 -TUR Læs mere
17/12 -
Julehilsen fra TUR
TUR ønsker glædelig jul og giver et indblik i et par af de arbejdsområder, der har fyldt meget i 2015, og som også fortsat er på programmet i det nye … Læs mere
17/12 -
Faglærerkursusprogrammet for 2016 er klart
TUR har i denne uge udsendt plakater der indeholder oversigten over det kommende års faglærerkurser til alle skoler der udbyder transportuddannelser. … Læs mere
11/12 -
Du kan stadig nå at tilmelde dig Erfa Bus faglærerkurset d. 16-17.december
Det årlige Erfa Bus faglærekursus afvikles 16-17.december. Programmet er en nøje sammensætning af spændende indlæg fra dygtige oplægsholdere. I år … Læs mere
11/12 -
Farligt gods konference 17-18.december
Bliv opdateret på din viden på farligt godskonferencen i Horsens i næste uge. På kurset gennemgåes aktuelle temaer, herunder nyheder og ændringer i… Læs mere
10/12 -
Erhvervsuddannelserne skal fordeles på institutionerne på ny
Erhvervsuddannelsernes kvalitet skal øges, og flere unge skal vælge erhvervsuddannelser. Derfor skal alle erhvervsskoler og andre udbydere af erhvervs… Læs mere
10/12 -
Personbefordring med bus i ny udgave
Ny udgave af Personbefordring med bus er netop publiceret. I Personbefordring med bus lærer du, hvad der kræves af en fører af en stor bus (kategor… Læs mere
10/12 -
DM i Skills 2016
Forberedelserne til DM i Skills 2016, der finder sted den 4– 6. februar i Messe C i Fredericia, har været i gang siden august måned, men nærmer sig nu… Læs mere
3/12 -
EUC Lillebælt udklækker 20 nye logistik- og transportelever
Det går godt for TURs erhvervsuddannelse på lager- og logistikområdet. Lageruddannelsens succes kan blandt andet ses ved, at der fx på EUC Lillebælt e… Læs mere

November 2015

30/11 -
EUC Lillebælt udklækker 5 nye disponenter
Fredag d.27.november var der svendeprøve på EUC Lillebælt for 5 nye disponenter.   5 nye svendeprøvedisponenter EUC Lillebælt afholdt svendeprøve f… Læs mere
30/11 -
Transportskolerne skiftes til at have stafetten som "Ugens Transportskole"
Kampagnen "Ugens transportskole" vil i de kommende 3 måneder lade landets transportskoler have staffetten, og vise omverdenen - og måske potetielle … Læs mere
26/11 -
Nye praktikpladstal
Praktikpladsstatistikken for september 2015 er nu tilgængelig, skriver uvm.dk Se den nyeste pratikpladsstatistik her -TUR Læs mere
26/11 -
Flere kan blive student på erhvervsskolerne
Minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby vil gøre det muligt at kombinere en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen på y… Læs mere
20/11 -
Ny finanslovsaftale vil styrke kvalitetsudvikling på erhvervsuddannelserne
Der er netop indgået aftale om finansloven for 2016. På Ministeriet for Børn, Undervisnings-, og Ligestillings område betyder det, at der afsættes en … Læs mere
20/11 -
Uddannelsesbøger for lærlinge skal udleveres af skolen til hver enkelt uddannelsesforløb
For at styrke den praktiske uddannelse skal hver lærling have en uddannelsesbog. Denne skal udleveres af skolen. Uddannelsesbogen følger lærlingen ige… Læs mere
20/11 -
Guiden ”Sådan fungerer en kompetencevurdering (RKV) i praksis” er netop udsendt
Parterne bag TUR og kompetencefondene har udarbejdet guiden ”Sådan fungerer en kompetencevurdering (RKV) i praksis” til transportskolerne. Guiden er b… Læs mere
19/11 -
Ny godkendt lektionsplan til farligt gods
Ny lektionsplan til farligt gods er netop godkendt. FLEKSIBEL - "AFSTIGNINGSMODEL"  MED EN INSTRUKTØR dækkende: Grund, Grund + klasse 1 og Grund + k… Læs mere
16/11 -
Nu er det nemt at få overblik over hvor meget godskrivning faglærerkurset giver
Nu er der på hvert faglærerkursus tydeligt angivet hvor mange dage Trafikstyrelsen giver godskrivning for.   Se oversigt over faglærerkurser her … Læs mere
16/11 -
Nye AMU-mål for godschauffører er nu godkendt til at indgå i lovpligtig efteruddannelse
TUR har fået optaget to nyudviklede kurser på Trafik- og Byggestyrelsens liste over kurser, der kan indgå i den lovpligtige efteruddannelse.   TUR… Læs mere
12/11 -
VIGTIG MEDDELELSE – TURTEORI.DK SKAL OPGRADERES
turteori.dk bliver opgraderet til ny version i uge 47 turteori.dk bliver opgraderet til ny version tirsdag d. 17. november – mandag d. 23. november 20… Læs mere
12/11 -
Første offentliggørelse af klare mål i ministeriets datavarehus på erhvervsuddannelses­området
Resultatet af målingerne på klare mål 1 ”Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse” fra erhvervsuddannelsesrefor… Læs mere
12/11 -
Lovforslag om særskilte takster til fjernundervisning
Der er netop fremsat et lovforslag, der skal gøre det muligt at give forskellige taxametertilskud til fjernundervisning og undervisning, hvor eleverne… Læs mere
12/11 -
Nyt kompendium til BAB modul 2
Kompendiet ”Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer” er blevet revideret og har fået et layoutmæssigt løft. I samarbejde med TUR Forlag… Læs mere
11/11 -
Erfaringsudvekslinger blandt faglærere
Der blev både udvekslet erfaringer og lært nyt ved TURs årlige Erfa-konference for faglærere, der underviser i befordring af bevægelseshæmmede og offe… Læs mere
6/11 -
5 opdaterede logbøger nu tilgængelige på tur.dk
Fem opdaterede logbøger inden for vejgodsuddannelsen og uddannelse til kranfører er nu færdige.   Det drejer sig om logbøger inden for vejgodstransp… Læs mere
5/11 -
Jakob Forman holder foredrag på TURs Farligt gods-konference
På den kommende "Farligt gods-konference 2015", er der mulighed for at høre Jakob Forman holde foredrag. Jakob Forman vil på konferencen tale om si… Læs mere
5/11 -
Ny analyse afdækker de køretekniske uddannelser
De køretekniske uddannelser – en analyserapport Formål med analysen Formålet med analysen har været at få afdækket, hvorvidt de køretekniske uddan… Læs mere
5/11 -
Vigtig meddelelse: turteori.dk skal opgraderes i uge 47
turteori.dk bliver opgraderet til ny version i uge 47 fra tirsdag d. 17. november – lørdag d. 21. november 2015, begge dage inklusive. BEMÆRK! Du vil… Læs mere
3/11 -
Miljø, bæredygtighed, klima og energirigtig kørsel
Ny analyse afdækker behovet for nye uddannelser med fokus på bæredygtighed.   Afdækning af et voksende behovFormålet med analysen har været at afdæk… Læs mere

Oktober 2015

29/10 -
Udsigt til retskrav på test for ordblindhed
Partierne bag satspuljen har nu indgået en aftale om fordeling af satspuljemidlerne. Det skal blandt andet gå til en indsats, der skal forbedre muligh… Læs mere
29/10 -
"Farligt gods guiden 2015" kan nu downloades
”Farligt gods guiden 2015” er nu klar til at blive sendt ud til alle, der arbejder med vejtransport af farligt gods. Den kan være til stor hjælp, uans… Læs mere
27/10 -
Praktikpladsstatistik nu tilgængelig på uvm.dk
Praktikpladsstatistikken offentligøres nu igen hver måned efter en større validering af statistikken, skriver uvm.dk. Her kan man blive klogere på … Læs mere
26/10 -
Nye forløb for RKV i Multitest er netop søsat
Med EUD-reformen pr. 1 august 2015 skete der væsentlige forandringer af TURs erhvervsuddannelser, og samtidig opstod der også behov for en opdatering … Læs mere
26/10 -
Nye opdateringer af logbøger
Man kan nu downloade nye logbøger gældende fra efter 1/8 2015 Det drejer sig om logbøger til: Logbog - Buschauffør I kollektiv trafik Logbog - La… Læs mere
26/10 -
Horisontale og vertikale kompetenceløft
Ny analyse inden for vejgodstransport har fokus på horisontale og vertikale kompetenceløft. Ny analyse har til formål at få afdækket mulighederne … Læs mere
23/10 -
AMU Dialogmøde afholdt i TUR d. 21. oktober
Onsdag d. 21. oktober 2015 blev årets sidste AMU-dialogmøde afholdt i TUR Særlige fokus På dialogmødet blev der især fokuseret på afkortning af ce… Læs mere
23/10 -
Nu kommer det efterspurgte BAB ERFA faglærerkursus
Der er stadig ledige pladser til næste uges BAB ERFA kursus. Her vil der være mulighed for at blive opdateret om hvordan verden ser ud i øjeblikket… Læs mere
21/10 -
Adgangskrav bremser frafald på erhvervsskoler
Reformen af erhvervsuddannelserne med nye adgangskrav ser ud til at få den ønskede effekt, skriver Altinget. Eleverne er mere motiveredde, det mass… Læs mere
19/10 -
Chaufføruddannelsesbeviser bliver billigere
Chaufføruddannelsesbeviser bliver billigere - Trafik- og Byggestyrelsen regulerer tre satser på området.   For chaufføruddannelsesbevis reguleres… Læs mere
19/10 -
Kursus i vinterkørsel på Bygholm i Horsens
På Bygholm i Horsens er der i de seneste tre uger blevet afviklet kurser i vintertjeneste. Både Vejdirektoratet og kommuner har sendt  chauffører afst… Læs mere
17/10 -
Årets Uddannelsespris gik til...
TURs Uddannelsespris 2015 blev torsdag d. 15.oktober uddelt til hele tre enkeltpersoner som hver især i årets løb har ydet en særlig indsats i forhold… Læs mere
8/10 -
Ny aftale om finansiering af erhvervsuddannelsesreformen
Med erhvervsuddannelsesreformen blev et bredt flertal i folketinget enige om at give et markant kvalitetsløft af erhvervsuddannelserne. Regeringen… Læs mere
6/10 -
Stadig plads på faglærerkurset ERFA i Ergonomi
Faglærere der er godkendt til at undervise i ergonomi indenfor transportområdet kan stadig nå at tilmelde sig kurset ERFA i Ergonomi.   Kurset varer… Læs mere
6/10 -
Faglærerkurset ERFA Bus er rykket til d.16-17.december
Faglærerkurset ERFA Bus, hvor du bliver opdateret i forhold til regler, praksis og erfaringer inden for personbefordringsområdet, er  rykket til d. 16… Læs mere
6/10 -
TURs årlige strategikonference
TURs årlige strategikonference afholdes for TURs medlemmer af bestyrelsen og brancheudvalgsmedlemmer samt uddannelseschefer fra transportskolerne.   … Læs mere

September 2015

30/9 -
Transportområdets uddannelseschefer: De skærpede karakterkrav har påvirket optaget på erhvervsskolerne efter reformen
EUD-reformen, der trådte i kraft d. 1. august, påvirker optaget på søgningen som følge af 02-kravet. Sådan lyder meldingen fra erhvervsskolernes uddan… Læs mere
30/9 -
Fremtidens redder er behandler
Ambulancereddernes uddannelse har været til diskussion i længere tid. Brancheudvalget for ambulance og redning søger nu myndighederne om godkendelse t… Læs mere
29/9 -
Transportlærlinge fortæller om fordomme i branchen
En del af arbejdet med hjemmesiden transportuddannelser.dk, handler om at italesætte de mange fordomme, der desværre findes om transportbranchen.   … Læs mere
24/9 -
Arbejdstilsynets censorvejledning for certifikatprøver inden for gaffelstabler og gaffeltruck er blevet opdateret
Arbejdstilsynets censorvejledning for certifikatprøver inden for gaffelstabler (A) og gaffeltruck (B) er blevet opdateret og træder i kraft pr. 1. okt… Læs mere
24/9 -
TUR faglærerkursuskatalog 2016 klart
Så er TUR klar med det nye faglærerkursusprogram, der både byder på gode gengangere og flere nye kurser i 2016. Blandt andet kurser, der omhandler inn… Læs mere
24/9 -
Nye midler til at styrke det faglige og sociale miljø på erhvervsuddannelserne
Unge under 25 år skal møde et fagligt og socialt inspirerende ungdomsuddannelsesmiljø, når de begynder på en erhvervsuddannelse, hvor også bevægelse s… Læs mere
24/9 -
TURs udddannelsespris uddeles på strategikonferencen d. 15.oktober
TUR afslører dette års prismodtagere på strategikonferencen d. 15. oktober   Sidste års vindere af uddannelsesprisen, holdet bag uddannelsesportalen… Læs mere
17/9 -
Fortsat stort frafald på erhvervsuddannelserne
Kun 51 procent af de elever, der påbegynder en erhvervsuddannelse, ender med at blive udlært inden for deres fag, lyder det fra Undervisningsministeri… Læs mere
15/9 -
DM 2016 løber af stablen på TEC i Hvidovre
Næste DM for transportlærlinge bliver afholdt hos TEC i Hvidovre lørdag d. 21. maj 2016.   TEC lægger hus til Det bliver TEC i Hvidovre lidt sy… Læs mere
15/9 -
Stadig ledige pladser på faglærerkurset "Enhedslaster"
På kurset får deltagerne ajourført deres viden om at opbygge, afmærke og sikre enhedslaster til brug i undervisningen på såvel EUD som AMU.  Hvem kan… Læs mere
14/9 -
Tilskud til voksenlærlinge
Det er muligt som virksomhed at få tilskud til ansættelse af voksenlærlinge. Men der gælder en række regler. Blandt andet må den person, uddannelsesaf… Læs mere
10/9 -
Udskydelse af ændrede regler for førere af ikke-erhvervsmæssige busser
Transport- og Bygningsministeriet har besluttet, at kravet om chaufføruddannelsesbevis til førere af ikke-erhvervsmæssige busser, som modtager betalin… Læs mere
7/9 -
Stadig plads på faglærerkurset "Efteruddannelse i rationel kørsel"
Der er stadig plads på faglærerkurset "Efteruddannelse i rationel kørsel". Kurset finder sted på EUC Nord på Knivholtvej 18 i Frederikshavn d.28-2… Læs mere
7/9 -
Ny kampagne skal gøre det populært at køre lastbil
3F og arbejdsgiverforeningen ATL indgår en sjælden alliance og søsætter nu den fælles kampagne ”Job i transport”, der skal gøre op med chaufførjobbets… Læs mere
3/9 -
Ny mulighed for at blive optaget på kombineret ungdomsuddannelse
Flere får mulighed for at tilmelde sig det beskæftigelsesrettede uddannelsestilbud, fordi optagelsesperioden forlænges frem til 1. oktober. Siden a… Læs mere
3/9 -
AMU skal tilpasses efterspørgslen
Både arbejdsgivere og arbejdstagere mener, at der er hårdt brug for uddannelser der i højere grad matcher virksomhedernes behov, skriver Ugebrevet A4.… Læs mere
2/9 -
Ny analyse sætter spot på praktikpladssøgende elever
Ny analyse baseret på samtaler med knap 500 praktikpladssøgende sætter spot på hvorfor det er så svært at lande en praktikplads - og hvorfor de ikke s… Læs mere
1/9 -
TURs Uddannelsespris 2015 - hvem skal have den?
TUR indkalder kandidater til TURs uddannelsespris i 2015. TURs uddannelsespris er oprettet for at hædre enkeltpersoner eller institutioner, der ha… Læs mere

August 2015

31/8 -
Trafik - og Byggestyrelsen udsteder nye detailforeskrifter for køretøjer
Trafik- og Byggestyrelsen har udstedt en ændring til bekendtgørelse om Detailforskrifter for Køretøjer, der blandt andet indebærer skærpede grænser fo… Læs mere
28/8 -
DR søsætter serie om unge lastbilchauffører - og efterlyser medvirkende
I kølvandet på DR-serien om "De Unge Fiskere", lancerer kanalen nu "De Unge Truckere", skriver Lastbilmagasinet. Målet med serien er ifølge produce… Læs mere
27/8 -
Chauffør blev årets lærling
20-årige Andreas Holk blev mandag kåret som årets lærling af DI Fyn Andreas Holk har valgt at forfølge en karriere bag rattet, og den 20-årige koldin… Læs mere
26/8 -
Ny bekendtgørelse om kvalifikationskrav
Trafik- og Byggestyrelsen har udstedt en ændret bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. Ændringerne i beke… Læs mere
24/8 -
Elever med for lavt gennemsnit får en chance til på sommerskole
Erhvervsskolereformen har skærpet adgangskravene til skolerne, men i Holbæk Kommune har de etableret sommerskoleforløb for de unge, som ikke har genne… Læs mere
21/8 -
Faglærerkurset Energirigtig kørsel og ny teknologi er rykket til uge 45
Faglærerkurset Energirigtig kørsel og ny teknologi, der varer tre dage er rykket til 2-4. november. På kurset vil der især være fokus på Movilog-syst… Læs mere
20/8 -
Mange opdateringer i forbindelse med EUD-reformen er tilgængelige nu
D. 1. august 2015 trådte den nye EUD-reform i kraft. Mange af de nye oversigter og tekster er nu tilgængelige på tur. dk, og der bliver hele tiden lag… Læs mere
20/8 -
Klik rundt på tur.dk og se det opdaterede udbud af RKV
Listen vedrørende udbud af RKV er netop blevet opdateret - og tilgængelig på tur.dk. Få et overblik over hvem der udbyder RKV via listen neden for:… Læs mere
19/8 -
ERFA Gaffeltruck 2015 - nu i Horsens
I sidste øjeblik blev den årlige afvikling af ERFA Gaffeltruck flyttet fra Hotel Faaborg til Horsens hvor Hotel Scandic, til TURs store lettelse, havd… Læs mere
19/8 -
Nye digitiale vejledningsværktøjer til unge
Nu får ug.dk fire nye digitale vejledningsværktøjer til de uddannelsesparate unge i 8. og 9. klasse. De nye digitale værktøjer er klar til at støtt… Læs mere
14/8 -
World Skills i fuld gang
Næsten 1200 unge er i denne uge i Brasilien for at konkurrere om verdensmesterskaberne i 50 forskellige håndværk. Danmark har stolte traditioner i … Læs mere
12/8 -
Stadig plads på faglærerkursus i Køreteknik, Distraktion og Opmærksomhed
TUR afholder faglærerkursus i Køreteknik, distraktion og opmærksomhed d.17-19.august Kurset er et af de kurser som Trafik- og Byggestyrelsen giver… Læs mere
11/8 -
Kom og se Hoverdals nye mobilkran
Hoverdal har netop fået leveret deres nye mobilkran - en Liebherr 1060 3.1. I den anledning vil det glæde AMU Hoverdal at se virksomheder og samarb… Læs mere
6/8 -
Første dag med den nye erhvervsuddannelsesreform
Nu træder reformen af erhvervsuddannelserne i kraft på erhvervsskolerne. Alle informationer om uddannelserne ligger på en ny hjemmeside, der gik i luf… Læs mere
6/8 -
Vigtig information til faglærere: flytning af ERFA Gaffeltruckkonferencen
ERFA Gaffeltruckkonferencen 10-11.august er flyttet fra Hotel Faaborg Fjord til HOTEL SCANDIC, SCHÜTTESVEJ 6, 8700 HORSENS. Ankomsttidspunkt og øv… Læs mere
4/8 -
Trafikstyrelsen skifter navn
Trafikstyrelsen hedder nu Trafik- og Byggestyrelsen. Som følge af den nye regeringsdannelse har Trafikstyrelsen skiftet navn til Trafik- og Byggest… Læs mere
4/8 -
Ændringer som følge af EUD-reformen
Den 1. august 2015 trådte en ny erhvervsuddannelsesreform i kraft. Vi har nedenfor samlet de nye bekendtgørelser og uddannelsesordninger.  Her kan du… Læs mere
3/8 -
Kompetencevurdering af ufaglærte medarbejdere efter 1. august 2015
Nye regler for at få foretaget en kompetencevurdering er trådt i kraft pr. 1. august 2015.    RKVDen reviderede kompetencevurdering er en forudsæt… Læs mere

Juli 2015

2/7 -
Bekendtgørelse til EUD Togklargøring endeligt på plads
Ny bekendtgørelsen inden for togklargøringsområdet blev offentliggjort den 27/6.  Den tilknyttede uddannelsesordning er efterfølgende godkendt af Unde… Læs mere
1/7 -
Tilmeld dig kurset "Avanceret lastsikring" med Peter Andersson
Faglærere bør ikke gå glip af kurset "Avanceret lastsikring" med en af Europas største eksperter på området, Peter Andersson fra MariTerm i Sverige. D… Læs mere

Juni 2015

30/6 -
Nu to dages godskrivning på kursus om energirigtig kørsel
Trafikstyrelsen har netop udmeldt at der er to dages godskrivning på kurset "Energirigtig kørsel og teknologi". Læs mere om kurset her Se en anden… Læs mere
30/6 -
Faglærerens dilemmaer kan afhjælpes
Transporterhvervets faglærere står ofte overfor et velkendt dilemma i undervisningssituationen: Deltagernes alder og baggrund har en så stor spredning… Læs mere
29/6 -
Nye lektioner til påhængskøretøj
TUR Forlag: Lektionsplanerne til kørekort kategori C/E, D/E og B/E er nu opdateret, så de stemmer med de nye undervisningsplaner. Du kan købe lekti… Læs mere
29/6 -
Færdselsregulering i forbindelse med særtransport
TUR har nu fået godkendt "48147 Suppleringskursus færdselsregulering særtransport". Kurset varer 2 dage. TUR fik i august 2014 godkendt kurset "4786… Læs mere
24/6 -
Bliv klogere på reformen med ny pjece
Ny pjece skal guide jobcentre, vejledere og erhvervsskoler i arbejdet på tværs af reformer   Undervisningsministeriet står bag udgivelsen af pjecen,… Læs mere
24/6 -
Ny hjemmeside skal booste interessen for transportuddannelser
Hjemmesiden transportuddannelser.dk gik efter mange måneders forberedelse i luften mandag d. 22. juni. Formålet med transportuddannelser.dk, er at få… Læs mere
23/6 -
Nyt faglærerkursus sat i søen: energirigtig kørsel og ny teknologi
Tilmeld dig et nyt faglærerkursus hvor du bliver præsenteret for nye undervisningsmetoder og udstyr til brug i undervisningen i energirigtig kørsel. K… Læs mere
17/6 -
Bestil bøger til det nye skoleår nu
TUR Forlag anbefaler at du bestiller bøger til det nye skoleår nu. Hvis du vil være sikker på at have bøger til skolestart, anbefaler TUR Forlag, a… Læs mere
16/6 -
EUC Lillebælt har udklækket 12 nye disponenter
12 nye disponenter er netop blevet færdiguddannet på EUC Lillebælt. Holdet er det 10. hold som var til afsluttende prøve, og efterfølgende fest fredag… Læs mere
11/6 -
Praktikpladsstatistik til og med april 2015
I april måned blev der indgået 82 uddannelsesaftaler inden for transportområdet. Undervisningsministeriet senest offentliggjorte praktikpladsstatis… Læs mere
10/6 -
Brev om udbudsrunden 2017 er udskudt
På grund af det kommende folketingsvalg er et brev om udbudsrunden 2017 blevet udskudt.   Undervisningsministeriet havde planlagt at sende et brev o… Læs mere
10/6 -
Stort fremmøde på AMU-dialogmøde på EUC Syd
Onsdag d.10.juni afholdt TUR årets tredie dialogmøde med skolernes uddannelseschefer. Mere end 40 deltog i mødet, som fandt sted på EUC Syd, hvor u… Læs mere
8/6 -
Ny branchedirektør for BSC Godstransport
Lars William Wesch stopper som branchedirektør for DI Handel Lars William Wesch stopper som branchedirektør i DI Handel for at blive ny branchedire… Læs mere
8/6 -
Revideret vejledning for overgangsordninger
Præcisering af overgangsordning for elever, som er påbegyndt på en erhvervsuddannelse før 1. august 2015, er netop offentliggjort   UVM har udsendt … Læs mere
3/6 -
Ny mobilkran til AMU Hoverdal
AMU Hoverdal køber ny mobilkran til undervisning af mobilkranførere. Efter tyve års tjeneste bliver en af AMU Hoverdals mobilkraner nu udskiftet med … Læs mere
3/6 -
Stadig plads på RKV-kurser for tilmeldinger
Der er stadig plads på de forskellige RKV-kurser for kursussekretærer, og det gælder for kurser afholdt i hele landet. Det er vigtigt, at kursussekre… Læs mere

Maj 2015

28/5 -
Faglærerne blev klædt på til modul 1
Nye undervisningsmaterialer og spørgsmål til den forestående prøve i ”Introduktion til offentlig servicetrafik” blev præsenteret på TURs netop afholdt… Læs mere
28/5 -
Krankonference vel afviklet
Den årlige krankonference er netop løbet af stablen i Horsens d. 12-13.maj En særlig tak skaL rettes til de eksterne indlægsholdere, der fandt inte… Læs mere
26/5 -
Hvordan øger vi elevtrivslen?
Aktuelt viser undersøgelser, at et stigende antal unge mistrives mere nu end de gjorde for 10-20 år siden, skriver Danske Erhvervsskoler.  I sam… Læs mere
21/5 -
TURs årlige chaufførkonference afholdt i Horsens
TURs årlige chaufførkonference satte fokus på emner som højresvingsulykker, ordblindhed, arbejdsmiljø og nudging.   Scandic Bygholm Park i Horsens l… Læs mere
21/5 -
Ærlig lærlingepraksis og avanceret teknologi på dagsordenen
I Frederiksberg Renovation holder de en meget høj standard for deres lærlingepraksis. Der bliver på mange måder gjort en ekstra indsats for de lærling… Læs mere
20/5 -
Nyt medlem af brancheudvalget for lufthavn
Pr. 12. maj 2015 er driftschef Lars Boesen fra DI indtrådt i TURs brancheudvalg for lufthavn.  Driftschef Lars Boesen fra DI er netop blevet udpeget… Læs mere
20/5 -
Statusopdatering fra TURs næstformand
Kim Poder har været næstformand i TUR siden 1. januar 2015. Han sidder desuden i TURs bestyrelse, og i et af brancheudvalgene. Vi har bedt ham give en… Læs mere
12/5 -
Unge mener ikke at erhvervsuddannelser er for tabere
Nu troede man lige, at det var et dårligt image, der fik danske unge til i stigende grad at gå en stor bue uden om erhvervsskolerne. Men det er faktis… Læs mere
11/5 -
Erfarne kvinder får papir på deres buschauffør-kompetencer
Jytte og Bente har til sammen kørt bus i 22 år, men begge har været ufaglærte buschauffører i den tid, de har siddet bag rattet. De kører begge liftbu… Læs mere
11/5 -
Mere teknologisk avanceret udstyr til erhvervsskolerne
Regeringen vil styrke kvaliteten af erhvervsuddannelserne ved at afsætte 150 mio. kr. til teknologisk avanceret udstyr på landets erhvervsskoler. Mode… Læs mere
8/5 -
Statusopdatering fra TURs formand
TURs formand, Niels Henning Holm Jørgensen, sidder i TURs bestyrelse, og i op til flere brancheudvalg. Vi har bedt ham give en kort status på, hvad de… Læs mere
6/5 -
Sådan finder erhvervsskolerne flere praktikpladser
Undervisningsministeriet offentliggjorde i maj et videns- og inspirationskatalog med syv gode råd til det gode praktikpladsopsøgende arbejde. Det sket… Læs mere
5/5 -
Mor og far ser helst at deres børn får en gymnasial uddannelse
Andelen af unge der går efter en erhvervsuddannelse er desværre faldende. Nye undersøgelser peger på at forældrenes indflydelse - helt specifikt mo… Læs mere

April 2015

28/4 -
Endnu en bekendtgørelse sat i søen
I dette forår offentliggør Undervisningsministeriet løbende de nye uddannelsesbekendtgørelser via retsinfo.dk. Syv af bekendtgørelserne inden for tran… Læs mere
27/4 -
20 procent af eleverne i 8. klasse ønsker en erhvervsuddannelse
Landets 8. klasses elever er blevet spurgt om, hvilken ungdomsuddannelse de regner med at søge ind på efter 9. eller 10. klasse. Mere end hver femt… Læs mere
23/4 -
Nye EUD bekendtgørelser
Henover den næste periode vil Undervisningsministeriet løbende offentliggøre de nye uddannelsesbekendtgørelser via retsinfo.dk. Seks af bekendtgørelse… Læs mere
23/4 -
Uddannelseszoom
Ny hjemmeside hjælper unge med at vælge uddannelse.Regeringen har netop lanceret  et nyt digitalt værktøj, der skal gøre det lettere for unge uddannel… Læs mere
22/4 -
Der er masser af gode AMU-historier
Det erfarede Oplev AMU-kampagnen, da de i uge 16 var på tur rundt i Danmark for at besøge en række AMU-skoler. Og billedet var positivt, kursisterne g… Læs mere
21/4 -
Hvad siger de unge?
Se video fra ATL's årsdag 2015, hvor der var fokus på rekruttering af nye chauffører i branchen. Rekruttering af nye chauffører i transportbranchen va… Læs mere
15/4 -
Den seneste praktikpladsstatistik
Praktikpladsstatistikken for februar viser, at der i februar måned blev indgået 126 uddannelsesaftaler inden for transportområdet. Undervisningsmin… Læs mere
15/4 -
Flere bekendtgørelser tilgængelige
Henover den næste periode vil Undervisningsministeriet løbende offentliggøre de nye uddannelsesbekendtgørelser via retsinfo.dk. Fem af bekendtgørelser… Læs mere
15/4 -
Faglærere kan lære at håndtere den svære undervisningssituation
Faglærerne er udfordrede når de står over for en ny klasse, for de skal kunne rumme mange forskellige typer elever – elever man ikke kan forvente det … Læs mere
13/4 -
Lille fald i søgningen til erhvervsuddannelserne
Opgørelse over søgningen fra 9. eller 10. klasse til ungdomsuddannelserne viser, at der er et lille fald i antallet af ansøgere til erhvervsuddannelse… Læs mere
9/4 -
DM-vinder i Aftenshowet
Den nyligt udklækkede vinder af DM for transportlærlinge 2015 Henrik Søndergaard var onsdag den 8. april et smut forbi Aftenshowet. Dette som et led i… Læs mere
9/4 -
Nye bekendtgørelser
Tre af transportområdets nye uddannelsesbekendtgørelser er netop blevet tilgængelige. Henover den næste periode vil Undervisningsministeriet løbende o… Læs mere
8/4 -
TUR takker skoler og sponsorer for et godt DM
Bred opbakning til DM for transportlærlinge 2015. DM for transportlærlinge 2015 er vel afviklet, og vi ser tilbage på et mesterskab, hvor der har vær… Læs mere
8/4 -
"Oplev AMU" tager på Danmarksturné
Kampagnen Oplev AMU drager ud på landevejen i næste uge for at opsøge de gode historier på AMU-skoler rundt om i landet. Syv skoler besøges, men mange… Læs mere

Marts 2015

26/3 -
DM for transportlærlinge 2015
Så er der endnu en gang et hold dygtige chauffør- og lagerlærlinge, der har gjort sig fortjent til en plads på podiet. I lørdags d. 21. marts 2015, lø… Læs mere
23/3 -
Introduktion til offentlig servicetrafik
Bliv klædt godt på til at undervise i kurset "Introduktion til offentlig servicetrafik".TUR Faglærerkurser byder fra den 21.-22. maj på et kursus, der… Læs mere
21/3 -
Årets dygtigste lærlinge
Transport 2015 udgjorde rammen om årets DM for transportlærlinge. Niveauet var meget højt, da der blev kæmpet om de eftertragtede titler. TUR ønsker v… Læs mere
19/3 -
Hvem snupper pokalen i år?
På lørdag skal det store slag slås. Her mødes 60 lærlinge fra hele landet for at få afgjort, hvem der snupper årets DM guld inden for henholdsvis chau… Læs mere
18/3 -
Bag om Navision
TUR Faglærerkurser byder på et avanceret kursus for de erfarne faglærere. På kurset "Bag om Navision", der bliver afholdt fra den 11. - 12. maj, arb… Læs mere
17/3 -
Operation praktikplads
DI igangsætter en storstilet indsats, der skal skaffe flere praktikpladser og få flere unge til at vælge en praktikuddannelse. DI søsætter en storstil… Læs mere
16/3 -
Der er godt gang i heppekortene
Op til DM for transportlærlinge, som løber af stablen på lørdag, bliver der via Facebook og Instagram heppet løs på deltagerne. Hver skole har fået t… Læs mere
12/3 -
Opgradering af Navision
Bliv klogere på den nyeste version af Navision - NAV 2013 til brug i undervisningen inden for EDB-lagerstyringsuddannelserne.Faglærerkurset "Opgraderi… Læs mere
11/3 -
Ændring af regler vedrørende udstedelse af EU Kvalifikationsbeviser
Efter henvendelse fra ATL og DI Transport vil Trafiksstyrelsen ændre praksis således, at nye chaufføruddannelsesbeviser udstedes med gyldighed i fem å… Læs mere
11/3 -
Følg med i DM på Facebook
Om en god uges tid går det løs i Herning, når 60 lærlinge skal dyste om pokalerne til årets DM for transportlærlinge. Følg deres forberedelser på Face… Læs mere
10/3 -
Udfordringer med den elektroniske virksomhedsgodkendelse
TUR oplever i øjeblikket nogle driftsforstyrrelser i forhold til den elektroniske virksomhedsgodkendelse. Virksomheder, der ønsker at ansætte og uddan… Læs mere
5/3 -
Bliv chauffør i Canada og USA
TSU tilbyder unge og nyuddannede chauffører mulighed for et år som udvekslingschauffør hos ADTS i Canada. Interesserede kan høre mere om denne mulighe… Læs mere
5/3 -
Instruktør i køreteknik
Faglærerkurset der klæder dig på til at forestå undervisningen på køretekniske anlæg. TUR Faglærerkurser tilbyder fra den 23. - 24. marts kurset "Inst… Læs mere

Februar 2015

26/2 -
Trafiksikkerhedspolitik er en sikker vinder
Færre arbejdsulykker, mindre sygefravær og færre udgifter til materielle skader er blot et par af de gevinster, der er ved at have en god trafiksikker… Læs mere
25/2 -
Endnu et DM for transportlærlinge står for døren
Lørdag d. 21. marts 2015 afvikles DM for transportlærlinge, denne gang i MCH Messecenter Herning. Her vil landets mest kompetente, og derfor udvalg… Læs mere
25/2 -
Bliv disponent via AMU
Dele af disponentuddannelsen udbydes også som AMU kurser.Siden 1. august 2014 har EUC Lillebælt udbudt dele af disponentuddannelsen som AMU kurser. Ku… Læs mere
23/2 -
6 ugers jobrettet uddannelse
Du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse fra 1. ledighedsdag. Få overblik over dine muligheder inden for transportområdet på amukurs.dk.Nu er det m… Læs mere
14/2 -
TUR holder lukket
Grundet flytning holder TUR og TUR Forlag lukket den 16.-20. februar. Da TUR mandag den 23. februar indtager en helt ny adresse, vil der være lukket i… Læs mere
13/2 -
Udbud af RKV
Oversigt over samtlige skoler, der udbyder realkompetencevurdering (RKV) i forhold til erhvervsuddannelserne på transportområdet. Der findes nu en ove… Læs mere
12/2 -
Fra ufaglært til faglært
Ny undersøgelse kortlægger ufaglærtes motivation for at blive faglærte.Hver femte ufaglærte i alderen 25 til 54 år har lyst til at tage en erhvervsudd… Læs mere
5/2 -
Uddannelsesaftaleblanketter
Nye formularer til uddannelsesaftaler er nu tilgængelige på uvm.dk.Der ligger nu forskellige uddannelsesaftaleblanketter på ministeriets hjemmeside – … Læs mere
4/2 -
TURs Uddannelsespris 2015
TUR indkalder kandidater til TURs uddannelsespris i 2015 TURs uddannelsespris er oprettet for at hædre enkeltpersoner eller institutioner, der har… Læs mere
4/2 -
TUP-midler 2015
Pulje skal understøtte høj kvalitet og fleksible afholdelsesformer på AMU. Der er ansøgningsfrist den 23. april 2015.  Der er i 2015 afsat 13 millione… Læs mere
3/2 -
Se dit AMU-kursus
Der er mange ting, der spiller ind, når man skal vælge sit næste AMU-kursus. Men det er med AMU-kurser, som med andre varer eller ydelser, man vil ger… Læs mere

Januar 2015

30/1 -
Evaluering af praktikcentre
Foreløbig evaluering af praktikcentre viser et kvalitetsløft.De 50 praktikcentre, der i 2013 blev etableret landet over, er blevet evalueret af Danmar… Læs mere
28/1 -
Ændrede logistikmønstre
Ny analyse fra TUR med fokus på ændrede logistikmønstre og den indflydelse disse har på uddannelsesstrukturen inden for transportområdet. Effektive go… Læs mere
27/1 -
Faglærerkursus: Time-, sags- og ressourcestyring
Der er stadig ledige pladser på kurset, der er målrettet alle, som skal undervise i time-, sags- og ressourcestyring i Dynamics NAV 2013. Anita Nielse… Læs mere
27/1 -
Vibeke vil ud og køre på landevejen
Vibeke Theisel er 26 år og er ved at uddanne sig til lastbilchauffør hos Tradium i Randers – en uddannelse kun få kvinder giver sig i kast med. Det vi… Læs mere
21/1 -
Nytårskur hos TUC DEKRA
Den 19. januar afholdt TUC DEKRA en velbesøgt minikonference om transport og vækst. Hensigten med konferencen var at sættes fokus på, hvordan transpor… Læs mere
20/1 -
Nyt lokalt uddannelsesudvalg på UC Fyn
Uddannelsescenter Fyn starter lokalt uddannelsesudvalg.På uddannelsescenter Fyn – også kaldet UC Fyn – har man netop afholdt det første møde i skolens… Læs mere
16/1 -
Ny rapport fra TUR
TUR har netop publiceret en ny rapport med fokus på udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere. Erhvervsfiskeriet gennemgår i disse år en … Læs mere
16/1 -
Positivlisten for 6 ugers jobrettet uddannelse
Fra 1. januar 2015 har ledige dagpengemodtagere allerede fra 1. ledighedsdag ret til at deltage i jobrettede kurser og uddannelsesforløb. De pågældend… Læs mere
15/1 -
Farligt gods konference 2014
2014 blev rundet af med en vellykket farligt gods konference i Horsens. Konferencen gik først og fremmest på de nyheder og ændringer, som ADR 2015 by… Læs mere
14/1 -
Skills vel afviklet
68.000 mennesker gæstede DM i Skills i Bella Centret i København den 8.-10. januar.Mange af de besøgende ved DM i Skills 2015 kom forbi TURs 27 meter … Læs mere
8/1 -
Ændringer i TURs formandskab
Niels Henning Holm Jørgensen bytter plads med Kim Poder og bliver dermed ny formand i TUR.Med årsskiftet er tiden traditionen tro kommet til, at TURs … Læs mere
7/1 -
Godt nytår fra TUR Forlag
TUR Forlag byder det nye år velkommen med et par vigtige nyheder.turteori.dkPriserne på kurserne på turteori i 1. halvår 2015 fastholdes. Dog foretage… Læs mere
7/1 -
DM i Skills 2015
Så åbnes dørene til dette års DM i Skills, der foregår i Bella Centeret i København.Torsdag den 8. januar lyder startskuddet til DM i Skills 2015, der… Læs mere
6/1 -
Årets AMU-kurser har været fyldt med gode oplevelser
Endnu et år er gået på landets AMU-centre, og året har været fyldt med lærerige kurser, glade kursister og gode AMU-oplevelser.'Oplev AMU' har på mang… Læs mere