Første dag med den nye erhvervsuddannelsesreform

6. august 2015

Nu træder reformen af erhvervsuddannelserne i kraft på erhvervsskolerne. Alle informationer om uddannelserne ligger på en ny hjemmeside, der gik i luften mandag d.3/8.

eleverbagfra

Mere og bedre undervisning, nye uddannelsesforløb rettet mod henholdsvis unge og voksne samt bedre muligheder for at tage en gymnasial eksamen sammen med sin erhvervsuddannelse.

Det er nogle af de nye muligheder, som eleverne på landets erhvervsskoler i disse dage møder, når de som de første begynder på de nye grundforløb som leder frem til en uddannelse som industritekniker, social- og sundhedsassistent eller en af de andre 106 erhvervsuddannelser.

Læs hele nyheden fra Undervisningsministeriet på uvm.dk her

-TUR

facebook twitter