Kompetencevurdering af ufaglærte medarbejdere efter 1. august 2015

3. august 2015

Nye regler for at få foretaget en kompetencevurdering er trådt i kraft pr. 1. august 2015. 

Gladmandmedpakke

 

RKV
Den reviderede kompetencevurdering er en forudsætning for at søge tilskud fra kompetenceudviklingsfonden til aftalt uddannelse for ufaglærte medarbejdere under 60 år. Den skal fra d. 1. august 2015 foretages som en realkompetencevurdering, også kaldet RKV. Den kan ikke længere fortages som individuel kompetencevurdering (IKV) i AMU.

Vurderingen er gratis
Det er gratis at få foretaget en RKV på en transportskolen, der er godkendt til den pågældende erhvervsuddannelse. Dette kan foregå under en uddannelsesaftale for den periode, som vurderingen varer, hvis virksomheden vil opnå refusion fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Man skal kontakte skolen, som herefter fremsender en uddannelsesaftale, som både virksomheden og medarbejderen underskriver.

Over 25 årige får selvstændig løn
Hvis medarbejderen er fyldt 25 år, og falder ind under lærlingeoverenskomstens § 8, stk. 4. om voksenlærlinge, skal medarbejderen have sædvanlig løn. Virksomheden modtager i så fald en refusion på 912 kr. pr. dag (2015) fra AUB. Der skal ikke søges om dette tilskud – en underskreven uddannelsesaftale udløser automatisk tilskuddet.

Hvis der skal søges om befordring, skal virksomheden ind og søge via dette link: https://indberet.virk.dk/arbejdsgivernes-uddannelsesbidrag/for-arbejdsgivere/udbetalinger/loenrefusion-og-befordring

Da dette er en aktivitet som foregår under erhvervsuddannelsesloven, er der ikke mulighed for at søge tilskud fra kompetenceudviklingsfonden.

-TUR

facebook twitter