Evaluering af praktikcentre

30. januar 2015

Foreløbig evaluering af praktikcentre viser et kvalitetsløft.

truckifart

De 50 praktikcentre, der i 2013 blev etableret landet over, er blevet evalueret af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) i en foreløbig evaluering. Den tyder på, at der er sket et kvalitetsløft i tilrettelæggelsen af skolepraktikken. Den foreløbig evaluering vil fortsat blive opdateret frem mod 2017, hvor den samlede endelige evaluering skal bruges i forbindelse med en udbudsrunde. Her vil der blive taget stilling til, hvilke erhvervsskoler der fortsat skal være godkendt som praktikcentre.

Efter EVA's vurdering er der sket et kvalitetsløft i tilrettelæggelsen af skolepraktikken efter etableringen af centrene, og evalueringen giver samlet set et positivt indtryk af forbedringspotentialet for skolepraktikken gennem praktikcentrene, og for mulighederne for yderligere at udbygge disse forbedringer.

- Med vores praktikcentre har vi løftet kvaliteten af vores skolepraktik. Det er i højere grad blevet muligt for eleverne at få kortere forløb i en virksomhed, så deres praktikforløb på praktikcentret bliver så tæt på virkeligheden som muligt. Udviklingen af praktikcentrene fortsætter, og med evalueringen har vi skabt et grundlag for at vores praktikcentre kan blive endnu bedre, så de kan være med til at øge uddannelsernes kvalitet og gøre dem endnu mere attraktive for unge, der skal vælge ungdomsuddannelse, siger undervisningsminister Christine Antorini.

Læs mere om evalueringen hos UVM - klik her.

-TUR

 

 

 

 

 

 

 

facebook twitter