Godt nytår fra TUR Forlag

7. januar 2015

TUR Forlag byder det nye år velkommen med et par vigtige nyheder.

Lager

turteori.dk

Priserne på kurserne på turteori i 1. halvår 2015 fastholdes. Dog foretager TUR Forlag en lille regulering af priserne pr. 1. marts 2015 med nettoprisindekset.

Kørekort til lastbil

Ny undervisningsplan til kategori C:

Justitsministeriet har den 12. december 2014 udgivet en ny undervisningsplan til kørekort C. Bekendtgørelsen er trådt i kraft den 1.1. 2015, hvilket betyder at ansøgere om kørekort til kategori C skal undervises efter den nye undervisningsplan. Ansøgere der er påbegyndt uddannelsen før den 1.1 kan gå til køreprøve indtil den 28.2 efter de gamle regler.

Hvad betyder ændringerne i undervisnings- og lektionsplanen?:

Den nye undervisningsplan indeholder mindre opdateringer og justeringer, hovedsagelig i afsnit 1, 4 og 6. Derudover skal der nu undervises i Særlige risikoforhold (afsnit 8). Dette har hidtil kun været pensum i køreuddannelsen til kørekort A og B.

De nye emner er sammen med en revideret lektionsplan lagt på kurset Kørekort til lastbil den 6. januar 2015.

Bemærk: De elever, der er startet efter nytår skal som udgangspunkt benytte den nye lektionsplan (januar 2015).

Den gamle lektionsplan kan dog benyttes, hvis der i lektion 20 tilføjes:

8.1 Særlige risikoforhold mv. (repetition fra kat. B)

8.2 Egne holdninger og adfærd mv. (repetition fra kat. B)

Hele forløbet i forbindelse med udgivelsen af den nye lektionsplan til kategori C har desværre været præget af mange forskellige udmeldinger og forsinkelser. Oprindelig skulle planen være trådt i kraft sommeren 2014, senere blev udgivelsen udskudt til december og senest har februar 2015 været bragt i spil som ikrafttrædelsesdato. Derfor har vi ikke været i stand til at revidere ’Kørekort til lastbil’ og lektionsplanen hertil i sædvanlig god tid.

Den nye undervisningsplan og lærervejledning kan findes på turteori.dk, Lærerværelset, under: Materialer, Kørekort, Kørekort C.

-TUR

 

 

 

 

facebook twitter