Positivlisten for 6 ugers jobrettet uddannelse

16. januar 2015

Fra 1. januar 2015 har ledige dagpengemodtagere allerede fra 1. ledighedsdag ret til at deltage i jobrettede kurser og uddannelsesforløb. De pågældende kurser og forløb fremgår af en landsdækkende positivliste.  

truckifart

Med vedtagelsen af L58 (Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring mv. og forskellige andre love) er den nuværende ordning, hvor ledige dagpengemodtagere har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse ændret til en ny ordning fra 1. januar 2015. Her får ufaglærte og faglærte dagpengemodtagere samt dagpengemodtagere med korte videregående uddannelser (KVU'ere), der samtidig har en erhvervsfaglig uddannelse, ret til seks ugers jobrettet uddannelse fra 1. ledighedsdag. 

Med retten til 6 ugers jobrettet uddannelse kan den ledige dagpengemodtager deltage i ét jobrettet kursus eller ét jobrettet uddannelsesforløb, som fremgår af den landsdækkende positivliste for seks ugers jobrettet uddannelse.

Download "Den landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse" - klik her.

Download "Den landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse – kurser over 6 uger” - klik her.

Læs mere om ordningen hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering – klik her.

-TUR

 

 

 

 

facebook twitter