Færdselsregulering i forbindelse med særtransport

29. juni 2015

TUR har nu fået godkendt "48147 Suppleringskursus færdselsregulering særtransport". Kurset varer 2 dage.

TUR fik i august 2014 godkendt kurset "47865 Færdselsregulering i forbindelse med særtransport", der varer 5 dage. Kurset er målrettet førere af ledsagebiler, der er omfattet af Bekendtgørelse om visse personers adgang til regulering af færdslen i forbindelse med særtransporter. Inden udløbet af 5 år fra bestået kursus, skal uddannelsen opdateres med "Suppleringskursus færdselsregulering særtransport", der varer 2 dage.

Særtransport 

TUR har nu fået godkendt "48147 Suppleringskursus færdselsregulering særtransport" der varer 2 dage.
Suppleringsuddannelsen retter sig mod faglærte eller ufaglærte chauffører, der allerede har gennemført og bestået grundkursus, "Færdselsregulering i forbindelse med særtransport", eller har opnået dispensation fra Rigspolitiet om gennemført relevant og sammenligneligt kursus fra andet land end Danmark.

Deltageren bliver opdateret i forhold til sit kendskab til færdselsregulering i forbindelse med særtransporter. Deltageren kan med baggrund i teori og praktiske øvelser udføre færdselsregulering i praksis i forbindelse med særtransporter jf. bekendtgørelse nr. 1282 af 12. nov. 2013 om visse personers adgang til regulering af færdslen i forbindelse med særtransporter.
Deltageren har kendskab til følgende emner:

• Relevant lovgivning
• Adfærd, roller og ansvarsfordeling
• Færdselsregulering og anvisninger for trafikken i teori og praksis
• Planlægning og gennemførsel af en særtransport
• Anvendte køretøjer og materiel
• Vejens opbygning og beskaffenhed
• Håndtering af uheld og ulykker

EUC-Lillebælt er udbyder af begge kurser. Nærmere oplysninger om kurserne fås på tlf. 7920 1111.

-TUR

facebook twitter