Praktikpladsstatistik til og med april 2015

11. juni 2015

I april måned blev der indgået 82 uddannelsesaftaler inden for transportområdet.

Statistik

Undervisningsministeriet senest offentliggjorte praktikpladsstatistik til og med april 2015, viser, at der i løbet af årets første 4 måneder er indgået i alt 599 uddannelsesaftaler, herunder 82 uddannelsesaftaler i april. Det giver en mindre stigning på 9 procent i forhold til samme måling i 2014, hvor der ved udgangen af april var indgået i alt 545 uddannelsesaftaler.

Ser man nærmere på de igangværende uddannelsesaftaler, er der pr. 30. april 2015 i alt 2.054 registrerede aftaler. Det ligger på nogenlunde samme niveau som sidste år, hvor man ved udgangen af april måned kunne opgøre 2.041 igangværende uddannelsesaftaler.

Også inden for transportområdets skolepraktikordning ligger vi på niveau med 2014, idet der er registreret 137 igangværende elever i skolepraktik ved udgangen af april 2015. I 2014 lå dette tal på 134.

Samtidig er der sket et fald i antallet af praktikpladssøgende elever, idet der den 30. april 2015 er opgjort 84 elever uden en læreplads inden for transportområdet. I 2014 lå dette tal på 203 praktikpladssøgende elever ved udgangen af april. Det indebærer et fald på i alt 58 procent.
Alle tallene er trukket fra Undervisningsministeriets databank.

Se udvalgte nøgletal for TURs område via dette link:

TUR praktikpladsstatistik

Se praktikpladstallene for hele EUD-området  hos UVM via dette link:

EUD praktikpladsstatistik

-TUR

facebook twitter