Revideret vejledning for overgangsordninger

8. juni 2015

Præcisering af overgangsordning for elever, som er påbegyndt på en erhvervsuddannelse før 1. august 2015, er netop offentliggjort

 truck (1)

UVM har udsendt en præcisering af reglerne for elever, der er påbegyndt et grund- eller hovedforløb før 1. august 2015. Disse elever har ret til at fortsætte deres uddannelsesforløb efter de hidtidige regler.

Dette har betydning for overgangskravene fra grundforløb til hovedforløb, som i erhvervsuddannelserne bliver strammet i forbindelse med EUD-reformen. Elever, der er påbegyndt grundforløb inden 1. august 2015, følger de nuværende overgangskrav, herunder også ved optagelse til SKP.

-TUR

 

facebook twitter