Stort fremmøde på AMU-dialogmøde på EUC Syd

10. juni 2015

Onsdag d.10.juni afholdt TUR årets tredie dialogmøde med skolernes uddannelseschefer.

farligt gods

Mere end 40 deltog i mødet, som fandt sted på EUC Syd, hvor uddannelseschef Torben Leth bød velkommen.

På dagsordenen var RKV og afsluttende kompetencerapporter, hvor det nye elektroniske domumentationssystem blev demonstreret af teknisk konsulent, Michael Andersen (TUR).

Herudover blev der gennemgået en række generelle nyheder fra TUR, og de enkelte brancheområder.

Lizzie Mærsk Nielsen fremlagde idékatalog til arbejde med innovation i vejgodsuddannelserne, og Johnny Bengtson fra Trafikstyrelsen gennemgik vigtige nyheder i forhold til CUB m.m.

PP-præsentationer kan downloades her:

TURs præsentation

Johnny Bengtsons præsentation

Lizzie Mærsk Nielsens præsentation

-TUR

 

facebook twitter