Ærlig lærlingepraksis og avanceret teknologi på dagsordenen

21. maj 2015

I Frederiksberg Renovation holder de en meget høj standard for deres lærlingepraksis. Der bliver på mange måder gjort en ekstra indsats for de lærlinge, man tager ind. Kim Wagner er sektionsleder i virksomheden, og han understreger at de blandt andet fra start af, gør ekstra meget for at sikre at matchet mellem lærling og læreplads, er det helt rigtige.

Kim Brede Wagner

 Driftschef i Frederiksberg Renovation Kim Wagner

Hvis man vil have en læreplads i Frederiksberg Renovation, kan man selvfølgelig altid søge på den traditionelle måde, hvor man fremsender en ansøgning, eller har en kontakt i virksomheden, og derefter møder op med en ansøgning, eller får kontakt med Frederiksberg Renovation via uddannelsesstedet.

UU-vejlederne er kommet i spil

I øjeblikket arbejder virksomheden dog mest med en anden model – hvor kontakten mellem potentielle og kommende lærlinge sker mellem Frederiksberg Kommunes UU-vejledere, fortæller Kim Wagner:

”UU-vejlederne kontakter os med de kandidater, som de med deres kendskab til hvad der skal til for at få succes med en lærling, og med udgangspunkt i den aktuelle lærlings personlighed, interesser og kompetencer, har fundet egnet til en lærerplads i netop denne virksomhed. Hvis kemien er der – og vi fornemmer at personen kan leve op til det, der kræves arbejdsmæssigt, bliver der udarbejdet et lærlingeplan”.

Ud over et match mellem den enkelte lærling, og det hold der skal uddanne og følge dem de næste 3-4 år, bliver der i øvrigt også udvalgt en lærlingeansvarlig på ledersiden og medarbejdersiden, som følger de enkelte lærlinge og afholder forskellige arrangementer.

Plads til alle

Et større samarbejde med de specialskoler, der huser mange unge med tilpasningsvanskeligheder af forskellig karakter, er også noget Kim Wagner fremhæver, at der vil være fokus på – så meget at samarbejdet allerede fra 2016 efter planen skulle være på skinner.

Frederiksberg Reno

Dem der er udfordret på forskellig vis, er i et hele taget en del af den målgruppe som Frederiksberg Renovation gerne vil i kontakt med, og begreber som rummelighed og anerkendelse, er grundpiller i den arbejdsmetode, som Frederiksberg Renovation opererer ud fra. Det kan blandt andet være i form af efteruddannelse af medarbejdere, hvor målet på et tidspunkt var at mindst 90% af skraldemændene skulle være faglærte, og 10% ungdomslærlinge, fortæller Kim Wagner:

”Det lykkedes. Nu begynder vi at se på hvad der manglede i deres efteruddannelse – konflikthåndtering fx. Vi har stort fokus på at give alle en chance, både de medarbejdere, der er blevet nedslidt gennem mange år med hårdt arbejde, og har brug for skånejob, men også at de såkaldte  skæve eksistenser. Vi er lykkedes med at tage en del ind, der har været helt uden for arbejdsmarkedet, og integreret dem. De er nu enten færdiguddannet, eller i gang med at blive faglært”.  

Mere renovation

 

Teknologi til alle
I Frederiksberg Renovation har man også fra starten af haft fokus på at implementere mere avanceret teknologisk udstyr. Det vil blandt andet sige stort fokus på hele tiden at have opdateret udstyr i bilerne, til at afhjælpe og forbedre driften. Der er også installeret iPads i alle skraldebilerne, og medarbejderne har smartphones, så kommunikationen mellem Frederiksberg Renovation, Rådhuset og skraldemændene sker løbende.

”Vi har installeret to GPS’er i alle bilerne, så vi nemmere kan dirigere og styre bilerne. Derudover bruges der IT til alle funktioner, så skraldemændene selv indtaster deres arbejdsdage, sygedage, ferie og lignende. Vi har købt den første 100% el-baserede skraldebil i Nordeuropa, og planlægger allerede nummer to”.

Derudover kigger virksomheden i øjeblikket på løsninger, hvor der installeres sendere i alle affaldsbeholdere, så skraldemændene kan aflæse niveauet på indholdet, fx vægt og type af affald.
Frederiksberg Renovation er en virksomhed der udøver stort socialt ansvar, internt som eksternt – og et godt sted at få en læreplads.

-TUR

facebook twitter