Sådan finder erhvervsskolerne flere praktikpladser

6. maj 2015

Undervisningsministeriet offentliggjorde i maj et videns- og inspirationskatalog med syv gode råd til det gode praktikpladsopsøgende arbejde. Det skete på baggrund af workshops med en række erhvervsskoler, som har succes med at finde praktikpladser.

Elev_flyt

Tæt kontakt til de lokale virksomheder, vedvarende fokus på at ruste eleverne til at søge praktikplads, et aktivt samspil med lokale virksomhedsnetværk, udadvendt kommunikation og markedsføring samt klare rollefordelinger og målsætninger for arbejdet. Det er forudsætningerne for et succesfuldt praktikpladsopsøgende arbejde, konkluderer Deloitte i en ny analyse foretaget for Undervisningsministeriet med tilslutning fra DA og LO.

Læs hele indlægget på UVM´s hjemmeside

 -TUR

facebook twitter