Statusopdatering fra TURs formand

8. maj 2015

TURs formand, Niels Henning Holm Jørgensen, sidder i TURs bestyrelse, og i op til flere brancheudvalg. Vi har bedt ham give en kort status på, hvad der i øjeblikket fylder meget i arbejdet med at udvikle og sikre gode transportuddannelser.

Niels Henning (1)

Niels Henning Holm Jørgensen, der er chefkonsulent i DI, har været tilknyttet TUR igennem mange år, og i øjeblikket er det som formand, at TUR drager fordel af ham. EUD-reformen, som træder i kraft pr. 1. august 2015, fylder ikke overraskende meget i Niels Hennings arbejde, og han ser frem til at se resultaterne på den anden side af sommerferien.

Kompetencevurdering af ikke-faglærte

Men helt aktuelt har hans hovedindsats været at få overblik over de nye regler i forhold til Kompetenceudviklingsfonden HTSK.

”De nye regler fordrer, at der skal være foretaget en kompetencevurdering af ikke-faglærte medarbejdere, for at virksomheden kan få tilskud til aftalt uddannelse fra fonden”, fortæller Niels Henning Holm Jørgensen og forklarer videre, at TUR i øvrigt sammen med skolerne har ydet en stor indsats for, at rigtig mange flere medarbejdere kan få foretaget en kompetencevurdering, og at det sker på ensartede vilkår.

Her finder du en oversigt over de skoler, der udbyder realkompetencevurdering i forhold til erhvervsuddannelserne inden for transportområdet – klik her.

Se hvem der sidder i TURs bestyrelse og brancheudvalg – klik her.

facebook twitter