Statusopdatering fra TURs næstformand

20. maj 2015

Kim Poder har været næstformand i TUR siden 1. januar 2015. Han sidder desuden i TURs bestyrelse, og i et af brancheudvalgene. Vi har bedt ham give en kort status på, hvad der i øjeblikket fylder meget i arbejdet med at udvikle og sikre gode transportuddannelser.

 Kim Poder

Kims interesser for sit arbejde som næstformand har mange facetter. Først og fremmest er det dog, side om side med formanden, Niels Henning Holm Jørgensen, at blive ved med at guide TUR i en retning, hvor organisationen fortsat kan være et stærkt kort, og toneangivende i det organisatoriske arbejde med transportuddannelserne i Danmark. Det er helt afgørende af flere årsager, forklarer Kim Poder:

”Vi skal bevare troværdigheden i TUR, da det vil gavne såvel virksomheder, lærlinge, efteruddannede, forbund, skoler og TUR selv. Vi vil også fokusere på fortsat at udvikle indholdet i transportuddannelserne, hvor der fremadrettet vil blive sat større og større krav til de ansatte i branchen”.

Internt i TUR, vil næstformanden desuden gerne sætte fokus på den fortsatte udvikling af medarbejderne i TUR, da forudsætningerne for et godt og stærkt team, også er kompetente medarbejdere, der kan arbejde selvstændigt og ansvarsfuldt med de betroede opgaver.

Se hvem der sidder i TURs bestyrelse og brancheudvalg – klik her.

-TUR

facebook twitter