Ændring af regler vedrørende udstedelse af EU Kvalifikationsbeviser

11. marts 2015

Efter henvendelse fra ATL og DI Transport vil Trafiksstyrelsen ændre praksis således, at nye chaufføruddannelsesbeviser udstedes med gyldighed i fem år fra udløbet af det gamle bevis. Uddannelsen skal i så fald gennemføres inden for tre måneder, før det gamle bevis udløber.

Lastbil_efterår

Trafikstyrelsen vil efter henvendelse fra ATL og DI Transport ændre praksis vedrørende udstedelse af EU Kvalifikationsbeviser, således at de nye chaufføruddannelsesbeviser udstedes med gyldighed i fem år fra udløbet af det gamle bevis, hvis uddannelsen er gennemført inden for tre måneder før udløbet af det gamle bevis.

Som det er nu udstedes chaufføruddannelsesbeviser i forbindelse med fornyelse med gyldighed i fem år fra det tidspunkt, hvor chaufføren har gennemført sin uddannelse.

ATL og DI Transport havde gerne set en endnu større fleksibilitet på området tilsvarende det der gælder ved udstedelse af ADR beviser, hvor de nye beviser udstedes med en gyldighed på fem år fra udløbet af det gamle bevis, hvis uddannelsen er gennemført inden for 12 måneder før udløbet af det gamle bevis.

”Vi er dog meget glade for at Trafikstyrelsen har været imødekommende over for vores henvendelse” siger direktør i ATL Anne Windfeldt Trolle. Det giver vores medlemsvirksomheder større fleksibilitet i forbindelse med planlægning og afvikling af den lovpligtige kvalifikationsuddannelse.

Trafikstyrelsen forventer at den nye praksis kan træde i kraft inden for 4 – 6 måneder efter ændring af IT systemet og ændring af bekendtgørelsen om Kvalifikationsuddannelsen.

-TUR

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook twitter