Nyheder

November 2015

30/11 -
EUC Lillebælt udklækker 5 nye disponenter
Fredag d.27.november var der svendeprøve på EUC Lillebælt for 5 nye disponenter.   5 nye svendeprøvedisponenter EUC Lillebælt afholdt svendeprøve f… Læs mere
30/11 -
Transportskolerne skiftes til at have stafetten som "Ugens Transportskole"
Kampagnen "Ugens transportskole" vil i de kommende 3 måneder lade landets transportskoler have staffetten, og vise omverdenen - og måske potetielle … Læs mere
26/11 -
Nye praktikpladstal
Praktikpladsstatistikken for september 2015 er nu tilgængelig, skriver uvm.dk Se den nyeste pratikpladsstatistik her -TUR Læs mere
26/11 -
Flere kan blive student på erhvervsskolerne
Minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby vil gøre det muligt at kombinere en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen på y… Læs mere
20/11 -
Ny finanslovsaftale vil styrke kvalitetsudvikling på erhvervsuddannelserne
Der er netop indgået aftale om finansloven for 2016. På Ministeriet for Børn, Undervisnings-, og Ligestillings område betyder det, at der afsættes en … Læs mere
20/11 -
Uddannelsesbøger for lærlinge skal udleveres af skolen til hver enkelt uddannelsesforløb
For at styrke den praktiske uddannelse skal hver lærling have en uddannelsesbog. Denne skal udleveres af skolen. Uddannelsesbogen følger lærlingen ige… Læs mere
20/11 -
Guiden ”Sådan fungerer en kompetencevurdering (RKV) i praksis” er netop udsendt
Parterne bag TUR og kompetencefondene har udarbejdet guiden ”Sådan fungerer en kompetencevurdering (RKV) i praksis” til transportskolerne. Guiden er b… Læs mere
19/11 -
Ny godkendt lektionsplan til farligt gods
Ny lektionsplan til farligt gods er netop godkendt. FLEKSIBEL - "AFSTIGNINGSMODEL"  MED EN INSTRUKTØR dækkende: Grund, Grund + klasse 1 og Grund + k… Læs mere
16/11 -
Nu er det nemt at få overblik over hvor meget godskrivning faglærerkurset giver
Nu er der på hvert faglærerkursus tydeligt angivet hvor mange dage Trafikstyrelsen giver godskrivning for.   Se oversigt over faglærerkurser her … Læs mere
16/11 -
Nye AMU-mål for godschauffører er nu godkendt til at indgå i lovpligtig efteruddannelse
TUR har fået optaget to nyudviklede kurser på Trafik- og Byggestyrelsens liste over kurser, der kan indgå i den lovpligtige efteruddannelse.   TUR… Læs mere
12/11 -
VIGTIG MEDDELELSE – TURTEORI.DK SKAL OPGRADERES
turteori.dk bliver opgraderet til ny version i uge 47 turteori.dk bliver opgraderet til ny version tirsdag d. 17. november – mandag d. 23. november 20… Læs mere
12/11 -
Første offentliggørelse af klare mål i ministeriets datavarehus på erhvervsuddannelses­området
Resultatet af målingerne på klare mål 1 ”Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse” fra erhvervsuddannelsesrefor… Læs mere
12/11 -
Lovforslag om særskilte takster til fjernundervisning
Der er netop fremsat et lovforslag, der skal gøre det muligt at give forskellige taxametertilskud til fjernundervisning og undervisning, hvor eleverne… Læs mere
12/11 -
Nyt kompendium til BAB modul 2
Kompendiet ”Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer” er blevet revideret og har fået et layoutmæssigt løft. I samarbejde med TUR Forlag… Læs mere
11/11 -
Erfaringsudvekslinger blandt faglærere
Der blev både udvekslet erfaringer og lært nyt ved TURs årlige Erfa-konference for faglærere, der underviser i befordring af bevægelseshæmmede og offe… Læs mere
6/11 -
5 opdaterede logbøger nu tilgængelige på tur.dk
Fem opdaterede logbøger inden for vejgodsuddannelsen og uddannelse til kranfører er nu færdige.   Det drejer sig om logbøger inden for vejgodstransp… Læs mere
5/11 -
Jakob Forman holder foredrag på TURs Farligt gods-konference
På den kommende "Farligt gods-konference 2015", er der mulighed for at høre Jakob Forman holde foredrag. Jakob Forman vil på konferencen tale om si… Læs mere
5/11 -
Ny analyse afdækker de køretekniske uddannelser
De køretekniske uddannelser – en analyserapport Formål med analysen Formålet med analysen har været at få afdækket, hvorvidt de køretekniske uddan… Læs mere
5/11 -
Vigtig meddelelse: turteori.dk skal opgraderes i uge 47
turteori.dk bliver opgraderet til ny version i uge 47 fra tirsdag d. 17. november – lørdag d. 21. november 2015, begge dage inklusive. BEMÆRK! Du vil… Læs mere
3/11 -
Miljø, bæredygtighed, klima og energirigtig kørsel
Ny analyse afdækker behovet for nye uddannelser med fokus på bæredygtighed.   Afdækning af et voksende behovFormålet med analysen har været at afdæk… Læs mere