Lovforslag om særskilte takster til fjernundervisning

12. november 2015

Der er netop fremsat et lovforslag, der skal gøre det muligt at give forskellige taxametertilskud til fjernundervisning og undervisning, hvor eleverne er til stede på skolen. Ændringen sker på ungdomsuddannelserne og i den almene voksenuddannelse, skriver uvm.dk.

fjernundervisning

I februar 2014 indgik et bredt flertal af Folketingets partier en aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser.

Aftalen indebærer blandt andet, at der skal indføres særskilte taxametertilskud for fjernundervisning, så der kan gives et lavere tilskud til fjernundervisning end til undervisning i et klasserum. Skolernes omkostninger til fjernundervisning er lavere end til klasserumsundervisning.

Læs hele nyheden på uvm.dk

- TUR

facebook twitter