Ny analyse afdækker de køretekniske uddannelser

5. november 2015

De køretekniske uddannelser – en analyserapport

analysekøretekniske uddannelser

Formål med analysen

Formålet med analysen har været at få afdækket, hvorvidt de køretekniske uddannelser er tidssvarende og relevante. Analysen har også skullet afdække, hvorvidt der er overlap mellem de køretekniske arbejdsmarkedsuddannelser.

Det har desuden været analysens formål at få afdækket behov for udvikling af nye arbejdsmarkedsuddannelser inden for det køretekniske område. TUR har gennem årene udviklet en række køretekniske arbejdsmarkedsuddannelser, der skal tilgodese branchens behov. Nogle af uddannelserne har primært fokus på glatbanekørsel, andre har fokus på manøvrering, og endelig er der uddannelser, der har fokus på energirigtig kørsel.

Skal danne grundlag for revidering og udvikling af uddannelserne

Det har været behov for at få identificeret samtlige køretekniske arbejdsmarkedsuddannelser, så der kunne analyseres på forskelle og ligheder i de forskellige uddannelser. Analysen skal danne grundlag for revidering af uddannelserne samt for udvikling af nye uddannelser. TUR har behov for at synliggøre arbejdsmarkedsmarkedsuddannelserne i forhold til AMU-målgruppen og virksomhederne, og analysen kan bidrage hertil.

Hent analysen her

-TUR

facebook twitter