AMU Dialogmøde afholdt i TUR d. 21. oktober

23. oktober 2015

Onsdag d. 21. oktober 2015 blev årets sidste AMU-dialogmøde afholdt i TUR

Lastbil_efterår

Særlige fokus

På dialogmødet blev der især fokuseret på afkortning af certifikatuddannelser, det nye faglæreruddannelsesprogram for 2016, og nyt fra brancheområderne inkl. de jobrettede uddannelsespakker for ledige i 2016.

TUR præsenterede endvidere kommende udviklingsopgaver som forventes at omfatte flg. analyser:

  • Kvalitetsudvikling af AMU gennem anvendelse af Viskvalitet (tema 2)
  •  Evaluering af erfaringer med 6 ugers jobrettet uddannelse (tema 1)
  •  Veje til opnåelse af bedre læringsudbytte samt hvordan dette, via dokumentation og måling, løbende kan udvikles (tema 2)
  •  Analyse af uddannelsesbehov i forbindelse med implementering af ”Lean”
  •  Analyse af muligheder for anvendelse af WMS udstyr i undervisningen på lageruddannelserne
  •  Analyse af hvordan uddannelser for flygtninge/indvandrere gennemføres set i relation til målgruppens senere deltagelse i regulære faglige AMU-kurser
  •  Innovativ undervisning – buskørekort
  •  Analyse af kompetencekrav til turistbuschauffører
  •  Komparativ analyse ved anvendelse af test i forhold til alm. Undervisning og fjernundervisning.

Igangværende tiltag

TUR efterlyser skoler som kunne være interesseret i at indgå i disse projekter. Uddannelseskonsulent Kitte Verup efterlyste også ressourcepersoner fra skolerne med særlig interesse i bus- og taxiuddannelserne.

Det kommende dialogværktøj mellem virksomhed og skole til styring af praktikuddannelse blev præsenteret af konceptkonsulent Malin Kadijevic.

Og det digitale RKV værktøj blev præsenteret af Teknisk konsulent Michael Andersen, der kunne oplyse at de nye opdaterede meritskemaer alle er klar fra mandag den 26. oktober.

Dialogmøderne i 2016 bliver afholdt:

25. februar:TEC

2. juni: EUC Syd

27. oktober: EUC Lillebælt

Præsentationer fra mødet kan downloades her

-TUR

 

 

 

 

 

Materialer fra dialogmødet kan hentes her

facebook twitter