Faglærerkurset ERFA Bus er rykket til d.16-17.december

6. oktober 2015

Faglærerkurset ERFA Bus, hvor du bliver opdateret i forhold til regler, praksis og erfaringer inden for personbefordringsområdet, er  rykket til d. 16-17.december 2015.

HTBusPhotoshop
 

Aktuelle emner bliver omdrejningspunktet for Erfa Bus 2015. Dette gælder både emner i forhold til AMU og EUD. F.eks. skal vi se nærmere på aktuelle problemstillinger vedrørende den grundlæggende kvalifikationsuddannelse og efteruddannelsen.

I år berøres bl.a. disse emner:

• Sundhed og ernæring
• Vejledende pensum og spørgsmåldatabase i udvalgte fag
• Ny kørekort bekendtgørelse og nye muligheder i kompetencer 
• Nyt fra TUR og TUR Forlag

Herudover er der naturligvis erfaringsudveksling om stort og småt indenfor området.

Hvem kan deltage?
Undervisere på personbefordringsuddannelserne - bus.

Kursusledere:
Jes-Peter Nielsen og Kitte Verup

Godskrivning:
Iflg. Trafikstyrelsens Bekendtgørelse om kvalitetskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport, skal undervisere deltage i relevant efteruddannelse i 3 dage minimum hvert andet år blandt de emner, som er anført i bilag for denne bekendtgørelse.

Ved deltagelse i dette faglærerkursus, kan deltageren efter gennemført uddannelse dokumentere hvad der svarer til 0,5 dags relevant efteruddannelse.

Mangler du at tilmelde dig kan du skrive til kursuskoordinator Jane Ellingsen je@tur.dk

-TUR

facebook twitter