"Farligt gods guiden 2015" kan nu downloades

29. oktober 2015

”Farligt gods guiden 2015” er nu klar til at blive sendt ud til alle, der arbejder med vejtransport af farligt gods. Den kan være til stor hjælp, uanset om man er chauffør, kørselsdisponent eller håndterer farligt gods på en terminal.

farligt gods

Guiden er opdateret med de seneste ændringer i ADR, og der er blevet plads til en bedre beskrivelse af bestemmelserne om frimængder, begrænsede mængder og undtagne mængder.

Der er også en beskrivelse af uddannelseskrav i forbindelse med håndtering og transport.
Kravene til brandslukningsudstyr og tilsynsregler fremgår tydeligt, og bestemmelserne om tvangsruter og tunnelrestriktioner er blevet opdateret og gjort mere læsevenlige.

Se den nye Farligt Gods Guide her

 -TUR

facebook twitter