Horisontale og vertikale kompetenceløft

26. oktober 2015

Ny analyse inden for vejgodstransport har fokus på horisontale og vertikale kompetenceløft.

vertikaleløft (1)

Ny analyse har til formål at få afdækket mulighederne for, at chaufførerne kan få dækket deres kompetenceudviklingsbehov gennem deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser. Der har i analysen både været fokus på kompetenceløft for de faglærte chauffører, der ønsker videreuddannelse, og for de ufaglærte chauffører der ønsker et kompetenceløft fra ufaglært til faglært gennem deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser.

Kompetenceløft indefor fire specialer
Analysen har haft til formål at afdække chaufførernes muligheder for kompetenceløft inden for følgende fire specialer inden for vejgodstransport: Godschauffør, flyttechauffør, renovationschauffør og tankbilchauffør. Der har i analysen været fokus på udvikling af AMU-kursuspakker bestående af to eller flere arbejdsmarkedsuddannelser, der kan bidrage til at synliggøre chaufførernes muligheder for horisontalt og vertikalt kompetenceløft, f.eks. på amukurs.dk.

Tilgodeser både faglærte og ufaglærtes behov for kompetenceudvikling
Transporterhvervets Uddannelser har et løbende fokus på, hvordan arbejdsmarkedsuddannelserne bedst kan tilgodese såvel faglærte som ufaglærte chaufførers behov for kompetenceudvikling. Inden for TUR’s uddannelsesområder er der en lang tradition for via merit at uddanne ufaglærte til faglærte – altså at give de ufaglærte et vertikalt kompetenceløft.

Dette gælder også inden for chaufførområdet. Der er en stadig stigende interesse for disse muligheder, og derfor er det centralt, at TUR har fokus på at sikre, at de rette kompetenceudviklingsmuligheder er til stede, og at mulighederne for vertikale kompetenceløft er synlige for de ufaglærte chauffører.

Også fokus på delkompetencer
Da ikke alle ufaglærte chauffører er motiverede for at tage en erhvervsuddannelse via meritvejen, er det vigtigt, at der også er fokus på, hvordan de ufaglærte gennem arbejdsmarkedsuddannelserne kan tilegne sig delkompetencer, der opkvalificerer dem, uden at der sker et løft fra ufaglært til faglært.

Horisontale kompetenceløft
Endelig er det også vigtigt at have fokus på mulighederne for horisontale kompetenceløft af de faglærte chauffører, der f.eks. har behov for større viden om køreteknik, energirigtig kørsel og uheldsforebyggelse, eller som har behov for specialiserede kompetencer i relation til varetagelse af nye arbejdsopgaver.

Læs analysen her

-TUR

facebook twitter