Udsigt til retskrav på test for ordblindhed

29. oktober 2015

Partierne bag satspuljen har nu indgået en aftale om fordeling af satspuljemidlerne. Det skal blandt andet gå til en indsats, der skal forbedre mulighederne for at identificere elever med ordblindhed, ved at indføre et retskrav på test for ordblindhed, skriver uvm.dk

ordblind

Der er i alt afsat 54,8 millioner kroner i perioden 2016-2019 til initiativer på Ministeriet for Børn, undervisning og Ligestillings område.

"Med aftalen er der udsendt et klart signal om, at elever med ordblindhed skal identificeres tidligt, fordi vi ved, at det er alfa omega i forhold til at give elever med ordblindhed den bedst mulige undervisning og en bedre skolegang," siger børne-, undervisnings- og ligestillingsminister Ellen Trane Nørby. 

Som en del af aftalen er der også afsat midler til turboforløb, der er kortere intensive læringsforløb til fagligt udfordrede elever.

Læs hele nyheden fra uvm.dk her

-TUR

facebook twitter