Tilskud til voksenlærlinge

14. september 2015

Det er muligt som virksomhed at få tilskud til ansættelse af voksenlærlinge. Men der gælder en række regler. Blandt andet må den person, uddannelsesaftalen indgås med ikke være faglært.

truck

Virksomheder kan få tilskud til voksenlærlinge inden for fagområder med gode beskæftigelsesmuligheder og på områder med mangel på arbejdskraft.

Uddannelsesaftalen indgås med en person, der ikke har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse.

Derudover gælder det blandt andet at:

  • Lærlingen skal være fyldt 25 år på det tidspunkt, uddannelsen påbegyndes.
  • Tilskuddet er på 30 kr. i timen for ufaglærte ledige, som har mindre end to måneders ledighed samt for ufaglærte beskæftigede. Virksomheden kan få tilskud i op til de første to år af uddannelsesperioden. Uddannelsen skal være inden for områder med behov for arbejdskraft (voksenlærlingelisten).
  • Tilskuddet er 40 kr. i timen, for ufaglærte ledige, som har mindst 2 måneders ledighed, og virksomheden kan få tilskud i hele uddannelsesperioden.
  • Tilskuddet er på 40 kr. i timen for ledige med forældet uddannelse, som har været ledige i mindst to måneder og for faglærte ledige i mindst 12 måneder, og virksomheden kan få tilskud i hele uddannelsesperioden.
  • Virksomheder kan ikke få tilskud til at ansætte voksenlærlinge, som er i beskæftigelse, og som allerede har en uddannelse.

Læs mere om reglerne på tur.dk.

-TUR

 

 

 

facebook twitter