Transportområdets uddannelseschefer: De skærpede karakterkrav har påvirket optaget på erhvervsskolerne efter reformen

30. september 2015

EUD-reformen, der trådte i kraft d. 1. august, påvirker optaget på søgningen som følge af 02-kravet. Sådan lyder meldingen fra erhvervsskolernes uddannelseschefer.  

På AMU Nordjylland er netop områderne, transport og logistik, klart hårdest ramt, sammenlignet med de øvrige fagområder på EUD. Uddannelseschef Morten Lund Dam er overbevist om, at transport og logistik tidligere har været en magnet for de bogligt svagere hankøn, og er derfor ikke overrasket over, at faldet er størst her. Dog mener han samtidig, at det er noget der vil rette sig naturligt fremadrettet:

”Meget kan tilskrives, at udmøntningen af den nye reform har givet en masse spørgsmål og uafklarede forhold, som medarbejderne på skolerne har kæmpet for at finde svar og løsninger til. Til næste optag vil det være tydeligere, hvilke nye regler og forhold der gælder”.

DrengBøger 

Morten Lund Dam mener til gengæld også, og det er jo positivt, at kvaliteten af eleverne bliver markant højere end de tidligere år, for alle eleverne har været til almen og faglig afklaring, og efterfølgende også et personligt møde med en af AMU Nordjyllands faglærere:

”På den måde har vi sikret, at alle de optagne elever har kvalifikationerne til at starte op på uddannelsen, men også at de er motiveret for at komme i gang”.

Mindre frafald

Også på EUC Lillebælt har der været fald i søgningen, fortæller Lasse Kaasgaard, seniorkonsulent på transport- og logistikområdet:

”Helt konkret har reformen betydet en tilbagegang i tilmeldingstallet til grundforløb 2 med ca. 30 %. Denne tilbagegang forventer vi desværre vil stabilisere sig i årene fremover".

De seneste år har frafaldet på transport og logistik været meget højt – og denne tendens er helt klar knækket i år, fortæller Morten Lund Dam fra AMU Nordjylland:

”Der er meget lavt frafald, så selvom kravene til de almene kompetencer vil påvirke optaget negativt, forventer jeg, at vi ved grundforløbets afslutning vil have flere mere kvalificerede elever som er klædt på til hovedforløbene. Dels fordi niveauet i undervisningen kan højnes, da antallet af ”svage” elever er mindre, og dels fordi eleverne er mere motiverede for at gennemføre uddannelsen. ”

Branchen skal ”tales op”

Men det er ikke uproblematisk med de nye adgangskrav. Og der skal stadig arbejdes generelt med tilgangen til det at tage en erhvervsuddannelse frem for gymnasiet, lyder det fra EUC Lillebælt:

”Vi er oppe imod en trend, der siger, at vores børn med djævlens vold og magt skal gå på gymnasiet. Denne trend, ændrer man altså ikke ved ensidigt at lave adgangskrav til erhvervsuddannelser. Branchen skal ”tales op” igen”.

Transportområdet ikke så hårdt ramt på UCHolstebro og TEC

På UCH Holstebro har de netop på transportområdet været så privilegerede, at optaget faktisk har været større end budgetteret. Dette skyldes dog formentlig at man her generelt ikke får ret mange direkte fra folkeskolen, så det er primært grundforløb 2-elever. Uddannelseschef, Henning Grøn Thorsen fortæller:

”Det mest overraskende for os er, at ”kvaliteten” af eleverne er væsentlig bedre end det plejer at være, med langt mere motiverede elever”.

Også i Hovedstadsområdet mærkes det, at de skærpede karakterkrav påvirker optaget, som er nedadgående. På TEC i Hvidovre fortæller uddannelseschef, Anders Wendelboe:

”Lige netop på transportområdet ser det ikke værst ud, det er mere på elektriker- og mekanikeruddannelserne, at vi mærker en tydelig nedgang indtil videre ”.

Tiden må vise hvad de nye adgangskrav vil betyde for søgningen i det lange løb. Der er, som det lyder fra skolerne, stadig mange ubekendte, og det hele er stadig meget nyt.

-TUR

 

 

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag